Jaarkalender

Om de KringloopWijzer optimaal als managementtool te kunnen benutten, is het belangrijk dat u gegevens correct en nauwkeurig aanlevert. U wordt daarom geadviseerd om gedurende het jaar gegevens te verzamelen voor de KringloopWijzer. Dit overzicht geeft per maand weer welke gegevens u op welk moment kunt verzamelen.

Welke acties zijn handig om te doen vóór 1 januari?

 • Vraag op www.eherkenning.nl minimaal Niveau 2+ aan. Hiermee kunt u inloggen op de KringloopWijzer.
 • Machtig in uw dossier op www.mijn.rvo.nl de RVO om de beschikbare gegevens over uw bedrijf in te kunnen laden in de Centrale Database van de KringloopWijzer.
 • Stel bij machtigingen een datakoppeling in voor uw voerleverancier, kunstmestleverancier, laboratorium, zuivelraar en rvo, zodat de belangrijkste informatie automatisch wordt ingelezen.
 • Neem vóór 1 januari BEX-waardige monsters van aangelegde gras en maiskuilen en laat de inhoud opmeten.
 • Bepaal vervolgens einde jaar de eindvoorraden van voeders, meststoffen en dierlijke mest.
 • Zorg voor een overzicht van de juiste fosfaatgehalten van de percelen, om de correcte mestafvoer in te schatten.

Mei

 • Uiterlijk 15 mei moeten alle melkveehouders de KringloopWijzer ingevuld en ingediend hebben.
 • Uiterlijk 15 mei moet er per perceel een geldig grondmonster aanwezig zijn voor fosfaatdifferentiatie. Een grondmonster is vier jaar geldig. Wanneer het monster na 15 mei ouder is dan vier jaar moet er een nieuw monster genomen worden. 

Juli

In juli maakt u een inschatting van het aandeel klaver in uw grasland.

December

Wat zijn uw laatste actiepunten dit jaar?

 • Aandeel klaver in het grasland definitief vaststellen.
 • Methodes van mesttoediening en bemesting gras- en maisland bepalen.
 • Hoeveelheid aangekocht en/of verkocht ruwvoer over het hele jaar bepalen.
 • BEX-waardige monsters nemen van nog niet bemonsterde kuilen.
 • Voorraden voeders, meststoffen en dierlijke mest bepalen op 31 december.
 • Energie, gas- en dieselverbruik vaststellen.
 • Aanvoer en verbruik strooisel vaststellen.