Webinar 2020 - Bedrijfsspecifieke stikstof- en fosfaatbemesting

Hoe pas je bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting toe op het melkveebedrijf met als doel de mineralenbenutting te verbeteren en mineralenverliezen (o.a. ammoniak) te vermijden? Kijk het webinar van 23 september 2020 terug.

Kijk het webinar 'bedrijfsspecifieke stikstof- en fosfaatbemesting' terug

Koos Verloop (WUR), Jaap Gielen (Countus, VLB) en Jos Verstraten (LTO Melkveehouderij) namen u op 23 september 2020 onder leiding van Han Swinkels (ZuivelNL) mee in hun kijk op het toepassen van bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting, met als doel het verbeteren van de mineralenbenutting en het vermijden van mineralenverliezen (o.a. ammoniak) op het melkveebedrijf. Op welke kengetallen uit de KringloopWijzer kan men sturen bij het nemen van maatregelen? Wat levert dit op voor de melkveehouder en de zuivelsector? Welke beleidsruimte komt er voor bedrijfsspecifiek bemesten?

 

Webinar KringloopWijzer 2020

Ook een vraag naar aanleiding van het webinar?

Webinars zijn een interactie manier om deel te nemen aan een online bijeenkomst. Als deelnemer kijkt u op uw eigen computer via een live verbinding naar een uitzending. Vanuit een studio gaven de sprekers uitleg. Via een chatfunctie kon u vragen stellen aan de sprekers. Zij hebben zoveel mogelijk vragen beantwoord tijdens de uitzending van 23 september 2020. Overige vragen worden binnenkort van een antwoord voorzien en gepubliceerd op de website.

Ook een vraag? Stuur een mail naar communicatie@mijnkringloopwijzer.nl