Enquete KringloopWijzer

Het afgelopen jaar heeft u als melkveehouder of bedrijfsadviseur de KringloopWijzer ingevuld. Met de KringloopWijzer kunt u meer inzicht krijgen in de mineralenkringloop van het bedrijf. Zo kunt u beter sturen op de benutting van mineralen. Wij willen u graag een paar vragen stellen over het invullen en het gebruik van de KringloopWijzer.

Hoe wordt de KringloopWijzer in de dagelijkse praktijk gebruikt? Welke verbeteringen signaleert u voor het invullen? De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor het verder ontwikkelen van de KringloopWijzer. De enquête bestaat uit 15 vragen, het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Aan het eind is er ruimte voor opmerkingen en vragen.

Deelname aan deze enquête is geheel anoniem. Wanneer u uw e-mailadres aan het einde invult zullen wij u de resultaten eind dit jaar toesturen.

Wij bedanken u bij voorbaat voor het invullen van deze enquête.

Velden met een '*' zijn verplicht.

De enquête kan niet meer worden ingevuld.