Actueel

Kijk het webinar van 23 september terug over bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting

28 september 2020

Hoe pas je bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting toe op het melkveebedrijf met als doel de mineralenbenutting te verbeteren en mineralenverliezen (o.a. ammoniak) te vermijden? Kijk het webinar van 23 september 2020 terug.

Lees meer

KringloopTip: Zorg goed voor de zode

24 september 2020

Na een periode van hitte en droogte, begin augustus, en daarop volgend een periode met neerslag, hebben veel bedrijven half september nog een mooie maaisnede kunnen oogsten. Zorg er nu voor dat het grasperceel goed de winter ingaat.

Lees meer

KringloopTip: Breng energie en eiwit in balans

11 september 2020

Om het eiwit in het rantsoen optimaal te kunnen benutten moet het aanbod van eiwit en energie goed op elkaar aansluiten. Bepaal hierbij welk type eiwit, bestendig of onbestendig, je als ondernemer voert en welke energie hierbij nodig is.

Lees meer

KringloopTip: Blijf herfstgras optimaal benutten

7 september 2020

De voermaatregel vanuit het ministerie van LNV is van tafel. Toch blijft het belangrijk te streven naar een hoge benutting van het eigen ruwvoer. De benutting van gras, met name herfstgras, kan hier een belangrijke rol in spelen.

Lees meer

Met de KringloopWijzer natuurinclusief boeren

1 september 2020

Sommige melkveehouders die zich bezighouden met natuurinclusieve landbouw, hebben het gevoel dat het streven naar ‘goed scoren’ in de KringloopWijzer soms tegenstrijdig is met bepaalde uitgangspunten van natuurinclusieve landbouw. Maar is dat ook echt zo? Een interview met Bas Bassa, studiegroepbegeleider van de KringloopWijzercursus.

Lees meer

KringloopTip: Investeer nu in de aanleg van een goede maiskuil

31 augustus 2020

De snijmaisoogst gaat binnenkort van start. Het blijft altijd een spannend moment om het juiste tijdstip te bepalen. Het resultaat van de oogst is erg bepalend op de kwaliteit van de mais. Deze geoogste snijmais is immers een belangrijk voedermiddel voor komende winter en de zomer van 2021. Besteed nu alle aandacht aan het oogsten en inkuilen van dit gewas.

Lees meer

KringloopTip: Jongvee bepalend in resultaten KringloopWijzer

11 augustus 2020

Het aantal stuks jongvee op een melkveebedrijf heeft vaak direct invloed op de resultaten in de KringloopWijzer. Dit is terug te zien in een lagere uitstoot van ammoniak, aandeel eiwit van eigen land en een betere stikstof en fosfaatefficiëntie in de KringloopWijzer.

Lees meer

Kijk het webinar over bedrijfsspecifieke stikstof en fosfaatbemesting op 23 september

5 augustus 2020

Op woensdag 23 september 2020 van 13.00 tot 14.00 uur, organiseert het projectteam KringloopWijzer een webinar over bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting op het melkveebedrijf met de KringloopWijzer als managementtool.

Lees meer

KringloopTip: Vertrouw meer op natuurlijk herstel van de grasmat

13 juli 2020

Na twee droge jaren viel ook in het voorjaar van 2020 weinig neerslag. Veel veehouders wensen niet nog een droog jaar. De aangelegde voorraden uit verleden zijn inmiddels allang op. Daarnaast vergt droogte ook veel van de grasmat. Moeten we dan alweer aan de slag met doorzaai en herinzaai het komende najaar of kunnen we vertrouwen op het herstellende vermogen van de grasmat?

Lees meer