Overzicht aanpassingen in KringloopWijzer 2018

In de KringloopWijzer versie 2018 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2017. De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet.

Belangrijkste wijzigingen
Vanaf 2018 kan de ganzenschade worden opgeven. Deze schade moet wel gebaseerd zijn op een officieel schaderapport. Dit kan zowel voor natuurgrasland als productiegrasland worden gedaan.

Vanaf 2018 wordt de ammoniakemissie nu bedrijfsspecifiek berekend door uit te gaan van rantsoen, hoeveelheid ruw eiwit en de verteringscoëfficiënt van het eiwit. Bij het berekenen van de netto excretie van stikstof in de mest wordt de bruto excretie dus niet langer verminderd met een standaardwaarde.

Een andere belangrijke wijziging is het gewicht van een volwassen koe. Deze is verhoogd van 600 naar 650 kilogram. Dit betekent dat de voeropname hoger is geworden.

Check nu mestgegevens
Afgelopen periode zijn in de Centrale Database van de KringloopWijzer de organische mestgegevens ingelezen vanuit RVO. Met terugwerkende kracht zijn de organische mestgegevens vanaf 1 januari 2018 bij de deelnemende bedrijven vervangen. Klik hier voor meer informatie over mestgegevens in de KringloopWijzer.

Invullen KringloopWijzer
De KringloopWijzer kan ingediend worden vanaf 15 januari 2019. De uiterste indien datum is 15 mei 2019.