Het gebruik en het delen van gegevens

Naast machtigingen voor het inlezen van data en toegang tot mijnKringloopWijzer van veehouders door andere organisaties zijn er ook mogelijkheden om data en resultaten vanuit de CDKLW elektronisch beschikbaar te stellen. Na het inloggen in mijnKringloopWijzer.nl kunnen veehouder of gemachtigde rapportages delen. In dit onderdeel vindt u een korte beschrijving van de mogelijkheden.

Rapportages beschikbaar stellen na inloggen

Na het invullen en controleren van de gegevens in de CDKLW bestaat de mogelijkheid rapportages te draaien en ook kan de KLW worden ingediend. Veehouder of gemachtigde adviseur hebben de volgende mogelijkheden om de verschillende rapportages die gegenereerd worden te delen:

  • Downloaden naar eigen computer en eventueel printen.
  • Verzenden naar één of meer e-mailadressen.
  • Downloaden en/of verzenden per e-mail van de zogenoemde input- en output-xml bestanden. Het input-bestand is invoer voor de KLW rekenmotor en de output betreft de resultaten van de berekening.

Een gemachtigde organisatie met een machtiging voor volmacht, beheren of inzien heeft tevens nog de mogelijkheid om van al haar veehouders de KLW-kengetallen van de berekening te downloaden in een Excel-bestand. Dit is handig bij gebruik voor studiegroepen e.d. De KLW-kengetallen komen allemaal uit de output-xml en worden na een tussenopslag in Excel geleverd op alfabetische naamvolgorde van de kengetallen.

Elektronisch data en resultaten opvragen

Het is ook mogelijk dat organisaties (of veehouders) elektronisch data en/of resultaten opvragen vanuit de CDKLW. Dat kan alleen op basis van machtigingen. Op dit moment is er één machtiging, die “Elektronisch opvragen” wordt genoemd. Organisaties dienen bekend te zijn bij de CDKLW en bieden dan een machtigingsverzoek aan veehouders aan. De veehouder of zijn gemachtigde organisatie accepteert of weigert dan het machtigingsverzoek.
Technisch gezien is het mogelijk om een reeks machtigingsverzoeken in te lezen, neem daarvoor contact op met support@mijnkringloopwijzer.nl.

Op dit moment zijn er twee mogelijkheden om gegevens elektronisch op te vragen, ook wel datasets genoemd, namelijk:

  • KLW data-export: bevat de data van dieraantallen, gecumuleerde dataleveringen van voer, kunstmest, melk, gegevens over grondgebruik en mestvoorraden. Deze gegevens worden door derden gebruikt in softwareproducten m.b.t. mest en mineralen (bijv. bemestingsplan).  
  • KLW kengetallen: bevat alle kengetallen die als resultaat door de KLW rekenmotor worden opgeleverd. Ook delen van de resultaat kengetallen worden geleverd.

Organisaties kunnen zelf de aangegeven datasets opvragen met gebruik van webservices. Dat is een techniek waarmee computersystemen data opvragen. Voor de specificaties van de webservices, de toegang en een beschrijving van de datasets neemt u contact op met support@mijnkringloopwijzer.nl. Voor het opvragen en afleveren van de datasets kunnen organisaties ook een dienstverlener als JoinData contracteren.

Jaarlijks zijn er door de doorontwikkeling van de KLW wel aanpassingen aan de datasets. Gebruikers worden hiervan op de hoogte gehouden.