Actueel

Webinar 2022 - Bodemkoolstof doorgronden

18 mei 2021

Op woensdag 18 mei 2022 organiseerde het projectteam KringloopWijzer een webinar over het doorgronden van bodemkoolstof. Melkveehouders beheren een enorme voorraad aan bodemkoolstof. Maar wat is bodemkoolstof? En hoe kun je de koolstof in de bodem beheren?

Lees meer

Webinar 2020 - Sturen op broeikasgassen met de KringloopWijzer

30 november 2020

Op 15 december van 13.00-14.00 uur, organiseerde het projectteam KringloopWijzer een webinar over broeikasgasemissies op het melkveebedrijf. Kijk dit webinar terug.

Lees meer

Webinar 2020 - Bedrijfsspecifieke stikstof- en fosfaatbemesting

28 september 2020

Hoe pas je bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting toe op het melkveebedrijf met als doel de mineralenbenutting te verbeteren en mineralenverliezen (o.a. ammoniak) te vermijden? Kijk het webinar van 23 september 2020 terug.

Lees meer

Webinar 2019 - Benutting stikstofkringloop

13 november 2019

Hoe verbeter ik de benutting van de stikstofkringloop op het melkveebedrijf? Han Swinkels (ZuivelNL) ging tijdens het webinar op 13 november 2019 in gesprek met Jaap Gielen (Countus, VLB) en Geert Stevens (melkveehouder, deelnemer Koeien en Kansen).

Lees meer

Webinar 2018 - Dashboard Milieu en Klimaat

22 november 2018

Hoe gebruik ik het dashboard Milieu en Klimaat in de praktijk? Een gesprek op 22 november 2018 tussen Bregje van Erve van Duurzame Zuivel Keten en Frank Post, melkveehouder en deelnemer van het project Koeien & Kansen, onder leiding van Han Swinkels.

Lees meer