Samenwerkende partijen

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO),  LTO Nederland, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)  en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviseurs (VLB) werken gezamenlijk aan de praktijkimplementatie van de KringloopWijzer. De zuivelondernemingen hebben het indienen van de KringloopWijzer als verplichting in hun leveringsvoorwaarden opgenomen.

Samenwerken in de keten

Het project KringloopWijzer gaat niet alleen over het rekeninstrument 'de KringloopWijzer', maar betreft het hele projectmatige samenspel van alle ketenpartijen om in Nederland te komen tot bedrijfsspecifiek afrekenen op milieuprestaties. 

doorontwikkeling KringloopWijzer

Het projectteam van de KringloopWijzer werkt nauw samen met Wageningen University & Research. Zij hebben de afgelopen jaren in een zelfstandig project verder gewerkt aan de inhoudelijke doorontwikkeling en validatie van de KringloopWijzer. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Daarnaast werken onderzoekers van Wageningen University & Research aan het verder optimaliseren en concreter maken van de tool  ‘KringloopWijzer’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis van adviseurs, veehouders en onderzoekers. Wageningen University & Research levert ook een bijdrage aan de communicatie over de KringloopWijzer door regeltmatig een KringloopTIP te publiceren en leveren ze input op inhoudelijk vraagstukken binnen de KringloopWijzer.

Bekijk de KringloopTips