Samenwerkende partijen

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO),  LTO Nederland, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviseurs (VLB) werken gezamenlijk aan de praktijkimplementatie van de KringloopWijzer.

De zuivelondernemingen hebben het indienen van de KringloopWijzer als verplichting in hun leveringsvoorwaarden opgenomen. De diervoederindustrie werkt aan een breed productassortiment waarmee ammoniak- en broeikasgasemissies kunnen worden verlaagd. Ook adviseren zij melkveehouders met het oog op mineralenefficiëntie. Accountants- en belastingadviesbureau maken de (economische) impact van het werken met de KringloopWijzer voor veehouders inzichtelijk. LTO Nederland brengt in politieke en beleidsmatige discussies het standpunt individuele afrekenbaarheid en aanspreekbaarheid in. Verder brengen zij de doelen t.a.v. reductie actief onder de aandacht bij leden.

Samenwerken in de keten

De KringloopWijzer gaat niet alleen over het rekeninstrument 'de KringloopWijzer', maar betreft het hele projectmatige samenspel van alle ketenpartijen om in Nederland te komen tot bedrijfsspecifiek afrekenen op milieuprestaties. 

Doorontwikkeling KringloopWijzer

Het programmateam van de KringloopWijzer werkt nauw samen met Wageningen University & Research. Zij hebben de afgelopen jaren op projectbasis verder gewerkt aan de inhoudelijke doorontwikkeling en validatie van de KringloopWijzer. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld. 

Daarnaast werken onderzoekers van Wageningen University & Research aan het verder optimaliseren en concreter maken van de tool  ‘KringloopWijzer’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis van adviseurs, veehouders en onderzoekers. Wageningen University & Research levert ook een bijdrage aan de communicatie over de KringloopWijzer door regelmatig een KringloopTIP te publiceren en ze leveren input op inhoudelijke vraagstukken binnen de KringloopWijzer.

Bekijk de KringloopTips op website van Verantwoorde Veehouderij