Toegang en beheer gegevens door adviesorganisaties

Machtigingen: toegang en beheer

Veehouders hebben de mogelijkheid om aan organisaties toegang en beheer van machtigingen en/of gegevens in mijnkringloopwijzer toe te kennen. Een organisatie kan dan namens de veehouder machtigingen in stellen, de gegevens invullen of de gegevens en resultaten te bekijken. De veehouder kan drie typen mandaten verstrekken aan een organisatie:

Volmacht: Een organisatie kan de machtigingen instellen, de KringloopWijzer invullen, indienen en alle rapportages inzien. Slechts één organisatie kan deze machtiging krijgen.
Beheren: Een organisatie kan de KringloopWijzer invullen, indienen en alle rapportages inzien. De organisatie kan geen machtigingen namens de veehouder beheren. De veehouder kan aan meerdere organisaties de machtiging “Beheer” toekennen.
Inzien:    Een organisatie kan alle Kringloopwijzer schermen bekijken en alle rapportages inzien, maar niets beheren of aanpassen. Meerdere organisaties kunnen hiervoor door de veehouder gemachtigd worden.

Vertegenwoordigers van organisaties dienen zich eerst te registreren bij de CDKLW. Zie daarvoor de handleiding of neem contact op met support@mijnkringloopwijzer.nl. Een adviseur heeft ook e-herkenning nodig om in te loggen. En dient ook éénmalig bij JoinData de verschillende machtigingsopties voor een organisatie in te regelen. Zie ook hiervoor de handleiding.

Download handleiding machtigingen

Na het inloggen in mijnkringloopwijzer.nl klikt u rechtsboven op machtigingen. Dan verschijnt een submenu. Hierna klikt u op de optie voor machtigingsverzoeken. U maakt een verzoek aan met de keuze volmacht, beheren of inzien. De veehouder (of zijn gevolmachtigde organisatie) dient zelf in te loggen om het verzoek te bevestigen of te weigeren. Zie hiervoor ook de handleiding(en) of raadpleeg de instructievideo.

Aanmelden zonder eHerkenning

Heeft u geen beschikking over een eHerkenningsmiddel of internettoegang? Alternatief voor eHerkenning is een machtiging op papier, zodat het melkveebedrijf centraal aangemeld kan worden voor de Centrale Database KringloopWijzer op www.mijnkringloopwijzer.nl. Deze aanmelding dient altijd vergezeld te gaan met een volmacht van een adviesorganisatie.

Download de instructie voor het aanmelden zonder eHerkenning
Instructievideo Machtigingen - Voor melkveehouders (vanaf 4:40 minuten) en adviseurs