Milieu & klimaat - Factsheets en videoserie

Dashboard Milieu en Klimaat

Uitkomsten van de KringloopWijzer die van invloed zijn op het milieu en klimaat worden overzichtelijk weergegeven in een dashboard. Het Dashboard Milieu en Klimaat geeft inzicht in de bedrijfsprestaties voor de belangrijkste milieu- en klimaatindicatoren: stikstof, ammoniak (per gve en per hectare), broeikasgassen, percentage blijvend grasland en percentage eiwit van eigen land. Deze zes indicatoren geven aan in hoeverre elk melkveebedrijf bijdraagt aan het behalen van de milieu- en klimaatdoelstellingen van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband waarmee LTO, NZO, NMV en NAJK de zuivelketen verder verduurzamen.

Factsheets

Welke factoren hebben de grootste invloed op de kengetallen 'eiwit van eigen land', 'stikstofbodemoverschot', 'broeikasgassen' en 'ammoniakemissie'? In een studie, gebaseerd op ruim 34.000 records uit de KringloopWijzer over de jaren 2016, 2017 en 2018, zijn statistische analyses toegepast om verbanden te ontdekken tussen bedrijfskenmerken, managementkeuzes en duurzaamheidspresentaties. De eindconclusies van dit onderzoeksrapport zijn samengevat in vier factsheets (maart 2021).

Factsheet Eiwit van eigen land Factsheet Stikstofbodemoverschot Factsheet Broeikasgassen Factsheet Ammoniak

Videoserie - Stan de Kringloopman

'Stan de Kringloopman' is een animatie-serie gemaakt in 2020-2022 door ZuivelNL in samenwerking met Veeteelt. Hoofdfiguur Stan is een melkveehouder met circa 100 koeien en heeft veel ervaring met het invullen van de KringloopWijzer. Hij gebruikt de tool niet alleen vanwege de verplichting, maar ook om zijn management te verbeteren. In verschillende video’s vertelt Stan de Kringloopman hoe hij de diverse dashboardkenmerken beïnvloedt op zijn bedrijf. In iedere volgende video bezoekt hij ook een collega-melkveehouder die ervaring heeft met de KringloopWijzer.

Video 1 - Maak kennis met Stan de Kringloopman Video 2 - Ammoniakemissie Video 3 - Stikstofbodemoverschot Video 4 - Broeikasgassen Video 5 - Eiwit van eigen land Video 6 - Aan de slag met de dashboardkenmerken
Stan de Kringloopman