Nieuws

Investeren in mestopslag is investeren in grasopbrengst

17 juni 2024

Met het afschaffen van de derogatie en de bijbehorende reductie van 20 procent in stikstofgebruik vanaf 2026 in de nutriënt verontreinigde gebieden, zal de totale stikstofbemesting op grasland met ongeveer 80 kg per hectare per jaar verminderen. Niets doen zal leiden tot een flinke daling van opbrengst in kg droge stof en het ruw eiwitgehalte.

Lees meer

KringloopTip: Video: Netjes werken belangrijk aandachtspunt bij voederwinning

3 juni 2024

De weeromstandigheden waren dit voorjaar extreem nat, iets waar je als ondernemer weinig invloed op hebt. Netjes werken is echte een belangrijk uitgangspunt om goed en smakelijk ruwvoer te winnen. In deze video legt Sjon de Leeuw uit hoe je dat doet. Hij geeft tips en adviezen over het afstellen van de voederwinningsmachines. Sjon de Leeuw, adviseur bij PPP-Agro Advies, biedt in deze video nuttige inzichten en richtlijen voor het afstellen van de maaimachine en gaat in op andere aspecten van voederwinning. Bekijk de video om te leren hoe je je voederwinningsmachines optimaal kunt afstellen voor de beste resultaten.

Lees meer

Goede registratie helpt voor goede benutting in 2024

21 mei 2024

Voorjaarsuitdagingen in 2024: Nat, Natter, Natst. Dit voorjaar valt volledig buiten alle statistieken. Op het moment van dit schrijven is het zelfs in het zuiden van het land nog steeds te nat, terwijl er het noorden neigt naar droog. Maar daar is er plaatselijk heel veel regen gevallen. Deze weersomstandigheden vormen een extra uitdaging voor het management. Registratie is dan ook essentieel om de verschillen te onthouden en succesvol te managen.

Lees meer

KringloopTip: Video: Tips en adviezen voor optimale kuil

3 mei 2024

Koeien & Kansen-deelnemer Rijk Baltus in Middenmeer legt graag uit hoe hij een optimale kuil maakt. Hij laat zien hoe hij dat doet en wat het hem oplevert. In deze video benoemt melkveehouder Rijk Baltus voordelen van netjes werken tijdens het inkuilen, waar hij zo min mogelijk conserverings- en inkuilverliezen heeft een positief effect op de resultaten in de KringloopWijzer "En dat is niet alleen op eiwit van eigen land, maar ook CO2 uitstoot en je bodemoverschot,'' merkt Rijk.

Lees meer

Maak kuilen die passen in het rantsoen

24 april 2024

Of het nu perfect weer is om in te kuilen of je geplande inkuilmomenten worden verstoord door onverwachte weersomstandigheden, het efficiënt benutten van je gras begint met een doordacht voerplan voor het komende jaar. Als ondernemer is het essentieel om rekening te houden met verschillende factoren en wensen om tot passende kuil te komen, die passen in het rantsoen.

Lees meer

KringloopTip:Video: Hoge grasopbrengsten starten bij eerste snede

5 april 2024

Koeien & Kansen-deelnemer Rijk Baltus in Middenmeer legt uit hoe hij als intensieve melkveehouder met 30.000 kilogram melk per hectare een optimale grasopbrengst weet te realiseren. In deze video legt melkveehouder hoe hij dat doet. Hij vertelt onder meer over zijn samenwerking met een akkerbouwer, waardoor hij jaarlijks beschikt over nieuwe percelen, die zowel een bijdrage leveren aan kwaliteit als kwantiteit. Rijk past op zijn bedrijf het principe toe van hoge input en hoge output, zoals hij het zelf omschrijft en dit pakt voor hem goed uit binnen de KringloopWijzer.

Lees meer

Verdeel mest slim over de percelen

20 maart 2024

Binnen het mestbeleid kunnen gewassen vaak niet optimaal bemest worden, omdat de gebruiksnormen voor onder andere stikstof en fosfaat lager zijn dan de mestgiften die horen bij een optimale gewasopbrengst. Als we uitgaan van bemesten volgens bemestingsadvies. Het is daarom belangrijk om aan het begin van het bemestingsseizoen te bepalen hoe de mest het best kan worden verdeeld zonder dat dit veel opbrengst kost.

Lees meer

KringloopTip:Video: Optimale opbrengsten zonder kunstmest

8 maart 2024

Koeien & Kansen-deelnemer Peter Oosterhof legt in deze KringloopTIP uit hoe hij zonder kunstmest, toch een zo hoog mogelijke droge stofopbrengst per hectare weet te realiseren. In deze video geeft Peter aan hoe hij dat doet. Hij zet optimaal in op kruidenrijk grasland, kiest ervoor zijn koeien zoveel mogelijk te laten weiden, zodat hij beschikt over veel weidemest. En probeert met zo min mogelijk machines op het land te komen. Hij licht in onderstaande video toe hoe hij zonder kunstmest streeft naar optimale opbrengsten.

Lees meer

Meer eiwit van eigen land

26 februari 2024

Waar ligt de sleutel voor meer eiwit van eigen land (EEL)? Binnen het project Home Home Made Eiwit zijn verschillende maatregelen in kaart gebracht die jou als ondernemer kunnen helpen om meer eiwit van eigen land te realiseren.

Lees meer