Nieuws

KringloopTip: Een laag ruweiwit kent veel winnaars

5 november 2020

Het realiseren van een laag RE in het rantsoen heeft een gunstig effect op de resultaten uit de KringloopWijzer. Hoe kun je als melkveehouder op een realistische en praktische manier het gebruik van voereiwit verbeteren op het bedrijf. Tips en adviezen om de voeding van melkkoeien op dit punt verder te optimaliseren.

Lees meer

KringloopTip: Sturen op stikstofbedrijfsoverschot

26 oktober 2020

Het sturen op een laag stikstofbedrijfsoverschot per hectare heeft een positieve invloed op de totale stikstofbelasting naar bodem, lucht, water en klimaat. Dit draagt bij aan een vermindering van de totale uitstoot van stikstof. Richt je als ondernemer dan als eerst op het verlagen van het stikstofbedrijfsoverschot en het verhogen van de stikstof-efficiëntie.

Lees meer

KringloopTip: Aandacht voor levensduur veestapel

9 oktober 2020

Veel melkveehouders zijn vanwege het fosfaatstelsel afgelopen jaren minder jongvee gaan houden. Aangezien u als veehouder over minder jongvee beschikt om de melkkoeien te vervangen, is het belangrijk om de koeien langer op uw bedrijf te houden. In de praktijk blijkt het vaak lastig om deze levensduur van de koeien te verlengen. Kijk eens kritisch naar uw veestapel.

Lees meer

Kijk het webinar van 23 september terug over bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting

28 september 2020

Hoe pas je bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting toe op het melkveebedrijf met als doel de mineralenbenutting te verbeteren en mineralenverliezen (o.a. ammoniak) te vermijden? Kijk het webinar van 23 september 2020 terug.

Lees meer

KringloopTip: Zorg goed voor de zode

24 september 2020

Na een periode van hitte en droogte, begin augustus, en daarop volgend een periode met neerslag, hebben veel bedrijven half september nog een mooie maaisnede kunnen oogsten. Zorg er nu voor dat het grasperceel goed de winter ingaat.

Lees meer

KringloopTip: Breng energie en eiwit in balans

11 september 2020

Om het eiwit in het rantsoen optimaal te kunnen benutten moet het aanbod van eiwit en energie goed op elkaar aansluiten. Bepaal hierbij welk type eiwit, bestendig of onbestendig, je als ondernemer voert en welke energie hierbij nodig is.

Lees meer

KringloopTip: Blijf herfstgras optimaal benutten

7 september 2020

De voermaatregel vanuit het ministerie van LNV is van tafel. Toch blijft het belangrijk te streven naar een hoge benutting van het eigen ruwvoer. De benutting van gras, met name herfstgras, kan hier een belangrijke rol in spelen.

Lees meer

Met de KringloopWijzer natuurinclusief boeren

1 september 2020

Sommige melkveehouders die zich bezighouden met natuurinclusieve landbouw, hebben het gevoel dat het streven naar ‘goed scoren’ in de KringloopWijzer soms tegenstrijdig is met bepaalde uitgangspunten van natuurinclusieve landbouw. Maar is dat ook echt zo? Een interview met Bas Bassa, studiegroepbegeleider van de KringloopWijzercursus.

Lees meer

KringloopTip: Investeer nu in de aanleg van een goede maiskuil

31 augustus 2020

De snijmaisoogst gaat binnenkort van start. Het blijft altijd een spannend moment om het juiste tijdstip te bepalen. Het resultaat van de oogst is erg bepalend op de kwaliteit van de mais. Deze geoogste snijmais is immers een belangrijk voedermiddel voor komende winter en de zomer van 2021. Besteed nu alle aandacht aan het oogsten en inkuilen van dit gewas.

Lees meer