Actueel

Ammoniakemissie verlagen door efficiënt te voeren

13 november 2018

Melkveehouder Jan Kuks uit Nutter is op zijn bedrijf actief bezig met het verlagen van ammoniakemissie. “Ons bedrijf staat in een mooie omgeving, met veel natuurgebieden om de boerderij, middenin een ecologische hoofdstructuur. Een aantal jaar geleden kregen wij te maken met emissiebeperkende maatregelen. In plaats van het probleem te bestrijden probeer ik het op mijn bedrijf te voorkomen.”

Lees meer

Melkveehouder Post: ‘De eerste 10 procent broeikasgasreductie levert geld op’

10 september 2018

Melkveehouder Frank Post heeft op zijn bedrijf diverse maatregelen genomen om de broeikasuitstoot te reduceren. ‘Het goede nieuws is dat de eerste 10 procent aan broeikasgasreductie mij geld oplevert’.

Lees meer

‘Blijvend grasland stimuleert biodiversiteit en houdt veel koolstof vast’

19 april 2018

Melkveehouder Coen Hagoort zit met zijn bedrijf in een veenweidegebied en heeft alleen maar percelen met blijvend grasland. ‘Als je het grasland gaat vernieuwen, pleeg je een aanslag op het organische stofgehalte. De truc is om je grasland optimaal te houden.’

Lees meer

Beweiding niet nadelig voor milieu of bedrijf

18 januari 2018

Uit de resultaten van het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers blijkt dat beweiding niet nadelig is voor de milieu- en bedrijfsprestaties van Achterhoekse melkveehouders. Daarnaast laten de cijfers ook zien dat de intensiteit niet allesbepalend is, maar het sturen op mineralenefficiëntie belangrijker is.

Lees meer

Werken met de KringloopWijzer levert geld op

10 januari 2018

In de Vruchtbare Kringloopprojecten staat de KringloopWijzer centraal. Uit de resultaten in deze projecten blijkt onder meer dat werken aan de KringloopWijzer geld oplevert. Jaap Gielen, adviseur bij Countus, heeft samen met Gerjan Hilhorst van de Wageningen Livestock Research een berekening gemaakt hoe je de technische cijfers uit de KringloopWijzer kunt vertalen naar euro’s.

Lees meer