Actueel

KringloopTip: Blijf herfstgras optimaal benutten

7 september 2020

De voermaatregel vanuit het ministerie van LNV is van tafel. Toch blijft het belangrijk te streven naar een hoge benutting van het eigen ruwvoer. De benutting van gras, met name herfstgras, kan hier een belangrijke rol in spelen.

Lees meer

Met de KringloopWijzer natuurinclusief boeren

1 september 2020

Sommige melkveehouders die zich bezighouden met natuurinclusieve landbouw, hebben het gevoel dat het streven naar ‘goed scoren’ in de KringloopWijzer soms tegenstrijdig is met bepaalde uitgangspunten van natuurinclusieve landbouw. Maar is dat ook echt zo? Een interview met Bas Bassa, studiegroepbegeleider van de KringloopWijzercursus.

Lees meer

KringloopTip: Investeer nu in de aanleg van een goede maiskuil

31 augustus 2020

De snijmaisoogst gaat binnenkort van start. Het blijft altijd een spannend moment om het juiste tijdstip te bepalen. Het resultaat van de oogst is erg bepalend op de kwaliteit van de mais. Deze geoogste snijmais is immers een belangrijk voedermiddel voor komende winter en de zomer van 2021. Besteed nu alle aandacht aan het oogsten en inkuilen van dit gewas.

Lees meer

KringloopTip: Jongvee bepalend in resultaten KringloopWijzer

11 augustus 2020

Het aantal stuks jongvee op een melkveebedrijf heeft vaak direct invloed op de resultaten in de KringloopWijzer. Dit is terug te zien in een lagere uitstoot van ammoniak, aandeel eiwit van eigen land en een betere stikstof en fosfaatefficiëntie in de KringloopWijzer.

Lees meer

Kijk het webinar over bedrijfsspecifieke stikstof en fosfaatbemesting op 23 september

5 augustus 2020

Op woensdag 23 september 2020 van 13.00 tot 14.00 uur, organiseert het projectteam KringloopWijzer een webinar over bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting op het melkveebedrijf met de KringloopWijzer als managementtool.

Lees meer

KringloopTip: Vertrouw meer op natuurlijk herstel van de grasmat

13 juli 2020

Na twee droge jaren viel ook in het voorjaar van 2020 weinig neerslag. Veel veehouders wensen niet nog een droog jaar. De aangelegde voorraden uit verleden zijn inmiddels allang op. Daarnaast vergt droogte ook veel van de grasmat. Moeten we dan alweer aan de slag met doorzaai en herinzaai het komende najaar of kunnen we vertrouwen op het herstellende vermogen van de grasmat?

Lees meer

KringloopTip: Pas N-bemesting voor derde en vierde snede aan

29 juni 2020

Door het verschil in maaimoment laten de kuiluitslagen van de eerste en tweede snede gras dit jaar forse verschillen zien in opbrengst en kwaliteit. Dit is terug te zien in de stikstofonttrekking door het gras. Als gevolg van de droogte is de grasgroei op veel plaatsen stilgevallen, waardoor nauwelijks stikstof is opgenomen. Hierdoor zit er op veel plekken nog veel stikstof in de bodem. Houd hier rekening mee bij de N-bemesting voor de derde en vierde snede.

Lees meer

KringloopTip: Zaai gras onder mais

10 juni 2020

Gras als vanggewas onder mais is een belangrijke maatregel om de uitspoeling van mineralen te verminderen. Bij onderzaai is na de oogst het vanggewas direct aanwezig, waardoor het gewas zich goed kan ontwikkelen en zorgt voor een goed bedekte bodem. Dit leidt tot minder uitspoeling en een hoger productie van organische stof voor de bodem.

Lees meer

KringloopTip: Streef naar optimale stikstofbenutting op bedrijfsniveau

27 mei 2020

Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld.) vertelt in zijn laatste vlog over het belang van optimale stikstofbenutting op bedrijfsniveau.

Lees meer