Nieuws

KringloopTip: Video: Wees scherp op methaan

13 april 2022

Op de meeste melkveebedrijven wordt 35 tot 50 procent van de broeikasgasemissie veroorzaakt door methaan uit pensfermentatie. Om CO2 uitstoot te beperken is het daarom belangrijk dat de dieren voer krijgen met lage emissiewaarden (EF) voor methaan.

Lees meer

KringloopTip: Mest; er zit meer in

1 april 2022

De laatste weken is er al veel dierlijke mest aangewend. Echter in hoeverre lukt het je als ondernemer deze mest goed benut te krijgen op klei- en veengronden. Als je dierlijke mest optimaal wilt benutten, wees dan kritisch op de aanwending. En zorg er voor dat de mest voldoende strak op de bodem komt.

Lees meer

KringloopTip: Video: Bemesten van mais

22 maart 2022

Optimaal en nauwkeurig bemesten is een belangrijk uitgangspunt, zodat er een goed gewas mais geteeld kan worden met weinig verliezen. Een bijkomend voordeel is dat de meststoffen overblijven voor grasland en dat kan daar weer leiden tot extra opbrengsten.

Lees meer

KringloopTip: Grip op voederwaarde in weidegras

7 maart 2022

Op maat voeren naar behoefte is ook belangrijk in de weideperiode om de ammoniakemissie te beperken. Daarom is het goed om in deze periode inzicht te hebben in de gehaltes van RE en VEM in vers gras. Nu worden de gehaltes in de KringloopWijzer in vers gras bedrijfsspecifiek afgeleid van de gehaltes in kuilgras (modelparameters), waarbij een vaste waarde voor het VEM-gehalte van 960 wordt aangenomen. Uit een analyse op Koeien & Kansen bedrijven blijkt dat deze schatting een aardige indicatie geeft. Maar door regelmatig vers gras te bemonsteren en te analyseren krijg je meer inzicht waardoor je nog nauwkeuriger kunt voeren.

Lees meer

KringloopTip: Bemestingsseizoen gaat nat van start

21 februari 2022

Nu het 15 februari is geweest mogen we weer starten met bemesten. Zeker als de putten vol zitten, de temperatuur goed is, is niets verleidelijk dan te starten. Het aanhoudende natte en stormachtige weer zorgt er op dit moment voor dat de draagkracht van de bodem op veel plaatsen onvoldoende is om mest uit te rijden.

Lees meer

KringloopTip: Bepaal optimaal hoeveelheid en bemestingsmoment voor 2022

1 februari 2022

Weet u hoeveel, waar en wanneer u gaat bemesten? Als u op deze vragen een antwoord heeft voor zowel de drijfmest als de kunstmest, dan heeft u in principe de bemestingsstrategie voor het komende jaar in beeld. Een overzicht van bevindingen uit onderzoek en praktijk voor een optimale bemestingsstrategie.

Lees meer

KringloopTip: Pak actieve mollen op tijd aan

20 januari 2022

Door de afwisseling van perioden met veel regen en vorst kunnen mollen dit jaar vroeg actief zijn. De regen zorgt ervoor dat mollen hogere plekken opzoeken en bij vorst gaan de regenwormen, het voedsel van de mollen, dieper de grond in. De mollen moeten hierdoor meer grond verzetten om aan eten te komen, waardoor ze meer schade aanrichten.

Lees meer

KringloopTip: Start tijdig met het invullen van de KringloopWijzer

10 januari 2022

Het jaar is voorbij. De melk is geleverd, het land is bemest, gewassen zijn geoogst, het vee is gevoerd en de benodigde mest is afgevoerd. De sturing op technische resultaten van het melkveebedrijf is geweest over 2021. Nu is het een kwestie van de gegevens organiseren en de KringloopWijzer juist invullen op de website van mijnkringloopwijzer.nl.

Lees meer

KringloopTip: Hoe laag kan het aandeel Ruw Eiwit uw rantsoen?

20 december 2021

De belangrijkste factor voor het verlagen van ammoniakemissie is het ruw eiwit in de voeding van de melkveestapel. Onder het motto: wat er niet ingaat, komt er ook niet uit. Aangezien eiwit duur is betekent dat alles wat je niet nodig hebt een kostenbesparing oplevert. Daarnaast geeft een lagere stikstofexcretie een lager tankureum en dit leidt tot minder afzet van mest. Met de hogere kosten voor kunstmest in het vooruitzicht is het extra belangrijk de mest zoveel mogelijk op het eigen bedrijf te gebruiken.

Lees meer