KringloopTip: Zorg voor optimale uitvoering van managementmaatregelen

De KringloopWijzer kan de situatie op een melkveebedrijf uitdrukken in milieuprestaties. Zo kunnen we bedrijfsspecifiek aangeven wat het mineralenoverschot is op de bedrijfsbalans en op de bodembalans. Ook brengt de KringloopWijzer de ammoniakemissie en de emissie van broeikasgassen in beeld. Deze resultaten bieden mogelijkheden om bij te sturen en jouw bedrijfsvoering te optimaliseren. Zorg ervoor dat de gekozen managementmaatregelen wel optimaal uittgevoerd worden in de praktijk.

6 april 2023

Klik op onderstaande knop om de hele Tip op Verantwoorde Veehouderij te lezen

Lees verder

Bronvermelding

Auteur: Koos Verloop

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer