Actueel

De invloed van de wet- en regelgeving op de doorontwikkeling van de KringloopWijzer

11 maart 2021

Ragna Leeuw is projectcoördinator bij Agribusiness-Service en namens Nevedi, de brancheorganisatie van de Nederlandse mengvoederindustrie, verbonden aan de doorontwikkeling van de KringloopWijzer. Aan de hand van twee voorbeelden licht zij toe hoe de veevoerderindustrie bijdraagt aan de doorontwikkeling van de KringloopWijzer ingegeven door wet- en regelgeving.

Lees meer

KringloopTip: Kijk wat vaker terug naar resultaten uit het verleden

9 maart 2021

Veel ondernemers hebben de Kringloopwijzer over vorig jaar net klaar. Kijk eens terug en vertaal deze informatie door naar dit jaar. En gebruik deze kennis om vooruit te kijken naar de bemesting, het maairegime en win uiteindelijk de gewenste kwaliteit voer voor de koeien.

Lees meer

Vragen en antwoorden van de webinar sturen op broeikasgassen

6 februari 2021

Op 15 december van 13.00-14.00 uur, organiseerde het projectteam KringloopWijzer een webinar over broeikasgasemissies op het melkveebedrijf. Het is nu mogelijk dit webinar terug te kijken. Daarnaast zijn de tijdens de uitzending gestelde vragen beantwoord.

Lees meer

KringloopTip: Mest scheiden voor een optimale bemesting

4 januari 2021

Het stikstofbodemoverschot in Nederland ligt ruim boven 100 kilogram per hectare, terwijl het fosfaatoverschot licht negatief is. Het is een uitdaging om het stikstofoverschot te verminderen en voor fosfaat een evenwichtsbemesting te realiseren. Een betere mestverdeling, door het scheiden van mest in een dikke en dunne fractie, kan hierbij helpen.

Lees meer

Stan de Kringloopman op bezoek bij Jaco Kastelein

18 december 2020

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Deze keer gaat Stan de Kringloopman op bezoek bij melkveehouder Jaco Kastelein om te kijken wat hij van hem kan leren over het reduceren van de ammoniakemissie.

Lees meer

KringloopTip: Verzamel alvast juiste gegevens voor KringloopWijzer

18 december 2020

Het einde van dit bijzondere jaar 2020 nadert. Tijd om de balans op te maken en de juiste gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het invullen en afronden van de KringloopWijzer. Zo kunt u de KringloopWijzer in het nieuwe jaar snel definitief maken en bepalen waar je staat om vervolgens de bedrijfsvoering hier in 2021 op af te stemmen.

Lees meer

KringloopTip: Stel nu bedrijfsdoelen voor 2021

7 december 2020

Begin januari starten veel ondernemers met het afsluiten van de mestboekhouding en verzamelen ze langzamerhand alle informatie voor het invullen en indienen van de KringloopWijzer. Start hier op tijd mee. Deze informatie helpt u bij het maken van een goede bedrijfsanalyse. Op basis van deze kennis kunt u voor 2021 nieuwe bedrijfsdoelen stellen.

Lees meer

Overzicht aanpassingen in KringloopWijzer 2020

24 november 2020

In de KringloopWijzer versie 2020 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2019. De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet.

Lees meer

Maak kennis met Stan de Kringloopman

19 november 2020

In deze animatie maakt u kennis met Stan de Kringloopman. Deze melkveehouder met circa 100 koeien heeft veel ervaring met het invullen van de KringloopWijzer. In een serie video‚Äôs vertelt Stan de Kringloopman hoe hij de diverse dashboardkenmerken beïnvloedt.

Lees meer