Actueel

KringloopTip: Benut de voordelen van een goed vanggewas

17 mei 2021

Op zand- of lössgronden is het verplicht om voor 1 oktober een vanggewas te telen na de maïsoogst. Om aan de verplichting te voldoen kun je onderzaai toepassen, dat wil zeggen je teelt het vanggewas tussen de rijen mais, of je zaait het vanggewas direct na de oogst. Een andere optie na de oogst van mais is de teelt van wintergraan als hoofdgewas voor het jaar er op.

Lees meer

Analyse drie jaar KringloopWijzer geeft nieuwe inzichten

5 mei 2021

Vanaf 2016 vullen alle melkveehouders de KringloopWijzer in. Deze resultaten komen terecht in een database bij ZuivelNL. Deze database bevat heel veel informatie waaruit we nieuwe verbanden en kennis kunnen ontwikkelen. Op basis van de datasets uit de jaren 2016, 2017 en 2018 is een statische analyse uitgevoerd die geresulteerd heeft in een rapport en een viertal toegankelijke factsheets met informatie voor melkveehouders en adviseurs.

Lees meer

KringloopTip: Maïs ontkiemt in warm bed

16 april 2021

Het juiste moment van maïs zaaien hangt sterk samen met de bodemtemperatuur. Pas bij een bodemtemperatuur van meer dan 10 graden Celcius gaat de maïs ontkiemen. Wacht daarom met het zaaien van maïs totdat de bodemtemperatuur hoog genoeg is.

Lees meer

Wijziging machtigingsschermen

13 april 2021

In overleg met JoinData heeft ZuivelNL besloten om alle machtigingen van de KringloopWijzer te migreren naar het “MijnJoinData” systeem en vanaf dinsdag 20 april ook gebruik te gaan maken van de schermen van MijnJoinData voor het inzien en beheren van de machtigingen in de KringloopWijzer applicatie.

Lees meer

Door correctie in rekenwijze sluit ‘eiwit van eigen land’ nog beter aan bij het doel

23 maart 2021

Per 2021 wijzigt in de KringloopWijzer de berekening van ‘eiwit van eigen land’. Bregje van Erve, programmaleider Duurzame Zuivelketen van ZuivelNL, en Michel de Haan, projectleider bij de WUR, lichten de nieuwe rekenwijze toe aan de hand van een vraag en antwoord.

Lees meer

Stan de Kringloopman op bezoek bij Erik Immink

19 maart 2021

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Deze keer gaat Stan de Kringloopman op bezoek bij melkveehouder Erik Immink om te kijken wat hij van hem kan leren over het reduceren van stikstofbodemoverschot.

Lees meer

KringloopTip: Plan is goed hulpmiddel bij verbeteren van mineralenmanagement

19 maart 2021

Het Bedrijf Ontwikkel Plan, kortweg BOP genoemd, wordt door alle Koeien & Kansen ondernemers opgesteld. Dit plan helpt ondernemers om goede bedrijfseconomische prestaties te combineren met een optimale mineralenbenutting. Hoe werkt de inzet van een BOP in de praktijk en wat kunnen wij daarvan leren.

Lees meer

De invloed van de wet- en regelgeving op de doorontwikkeling van de KringloopWijzer

11 maart 2021

Ragna Leeuw is projectcoördinator bij Agribusiness-Service en namens Nevedi, de brancheorganisatie van de Nederlandse mengvoederindustrie, verbonden aan de doorontwikkeling van de KringloopWijzer. Aan de hand van twee voorbeelden licht zij toe hoe de veevoerderindustrie bijdraagt aan de doorontwikkeling van de KringloopWijzer ingegeven door wet- en regelgeving.

Lees meer

KringloopTip: Kijk wat vaker terug naar resultaten uit het verleden

9 maart 2021

Veel ondernemers hebben de Kringloopwijzer over vorig jaar net klaar. Kijk eens terug en vertaal deze informatie door naar dit jaar. En gebruik deze kennis om vooruit te kijken naar de bemesting, het maairegime en win uiteindelijk de gewenste kwaliteit voer voor de koeien.

Lees meer