Nieuws

KringloopTip: Variëren met maisgift door het seizoen loont

17 november 2023

Veel veehouders zitten in een vast patroon. Elk jaar leggen ze een maisvoorraad aan en berekenen vervolgens wat ze per dag kunnen voeren. Bij voldoende ruwvoer zie je vaak dat ze, zowel in de zomer als in de winter evenveel mais per koe per dag voeren. Maar waarom eigenlijk? En is dat nodig?

Lees meer

KringloopTip:Video: Minder methaan door voeradditief

6 november 2023

Koeien & Kansen-deelnemer Rijk Baltus legt in deze KringloopTIP uit waarom hij meedoet aan een proef, waarbij hij een voeradditief toevoegt aan zijn rantsoen. Dit voeradditief draagt bij aan het verlagen van de methaanuitstoot via pensfermentatie. Op de meeste melkveebedrijven wordt 35 tot 50 procent van de broeikasgasemissie veroorzaakt door methaan uit pensfermentatie. Om CO2 uitstoot te beperken is het daarom belangrijk de uitstoot van methaan te verlagen. In deze video vertelt Rijk Baltus in Middenmeer over zijn ervaring met het toevoegen van een voeradditief aan het ranstoen van zijn veestapel. Hij legt uit hoe hij dat doet en wat de resultaten zijn op zijn bedrijf.

Lees meer

KringloopTip:Video: Organische stof verbeteren in de bodem

20 oktober 2023

Koeien & Kansen-deelnemer Peter Oosterhof legt in deze KringloopTIP uit hoe hij de organische stof in zijn bodem verbetert. Als biologische melkveehouder gebruikt hij geen kunstmest en is hij volledig afhankelijk van de bodembiologie. Hij legt uit hoe hij dat doet op zijn bedrijf. In deze video duikt Peter de bodem in. Hij laat in deze video zien wat het effect is bijvoorbeeld kruidenrijke graspercelen op zijn bodemleven. Hij licht toe hoe hij goed bodembeheer toepast. Dat start volgens Peter met onder andere een goed bodemleven, plantdiversiteit, weining bodemstructuurbederf en optimaal beweiden.

Lees meer

KringloopTip: Stel ruwvoerbalans op een voor een optimale benutting

2 oktober 2023

Ieder groeiseizoen is weer anders. Dit jaar was het een bijzonder jaar. Er is in verschillende regio’s veel ruwvoer geoogst, maar er zijn zeker regionale verschillen. Het meeste (winter)voer zit nu in de kuil en het merendeel is onderzocht op voederwaarde. Het is nu belangrijk ervoor te zorgen dat dit ruwvoer optimaal benut door uw veestapel. Het opstellen van een ruwvoerbalans kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.

Lees meer

KringloopTip:Video: Optimale stikstofbenutting door de veestapel

22 september 2023

Koeien & Kansen-deelnemer Maurice van Erp in Maren-Kessel legt in deze KringloopTIP uit welke maatregelen hij treft om te komen tot een optimale stikstofefficiëntie van zijn veestapel. In deze video gaat Maurice van Erp in op een drietal maatregelen. Hij past op zijn bedrijf bijvoorbeeld zomerstalvoeren toe. Maakt lasagnekuilen en doet er alles aan om het ruw eiwitgehalte in het rantsoen laag te houden. Hij laat zien hoe hij deze maatregelen toepast en wat voor effect dat heeft op zijn stikstofefficiëntie in de KringloopWijzer.

Lees meer

KringloopTip: Zomerstalvoeren in het najaar voor een hoge grasbenutting

5 september 2023

De grootste hoeveelheden graskuil zijn gewonnen. Het gaat steeds lastiger worden om een goede snede gras te oogsten. En dan ook nog voldoende droog. Maar er zal de komende maanden nog steeds gras groeien. Weiden is een goede manier om het verse gras te benutten. Maar lang niet alle percelen zijn goed bereikbaar om te weiden. Zomerstalvoeren is dan ook een goede manier om de verliezen aan voederwaarde te beperken voordat het de koe in gaat.

Lees meer

KringloopTip: Kalendermaaien leidt tot hogere N-efficiëntie

30 juni 2023

Vroeg maaien en daarna maaien met een vaste interval van 4 weken loont. Deze werkwijze, ook wel kalendermaaien genoemd, brengt duidelijk meer VEM en ruw eiwit in de kuil. Bovendien zijn deze kuilen beter verteerbaar waardoor de koe er meer van op kan nemen. Het resultaat is meer melk uit eigen ruwvoer.

Lees meer

KringloopTip: Droogte vraagt om keuzes

16 juni 2023

Na een nat voorjaar is het binnen een paar weken zonder neerslag opeens erg droog. Droge periodes en droge jaren volgen elkaar in rap tempo op. Hoe ga je hiermee om binnen je bedrijfsvoering. Een aantal aandachtspunten en tips op rij.

Lees meer

Meld u nu aan voor de cursus KringloopWijzer voor gevorderden

13 juni 2023

Dit najaar wordt de Cursus KringloopWijzer voor gevorderden weer aangeboden. Dit managementinstrument geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor melkveehouders nog beter kunnen sturen op de benutting van mineralen. Tijdens de cursus leren de deelnemers beter verbanden te leggen tussen de verschillende kengetallen en dit om te zetten naar een advies voor de melkveehouder. Cursusdata zijn 19 september, 3 en 17 oktober 2023.

Lees meer