Actueel

Actuele rekenregels KringloopWijzer 2023 bekend

18 december 2023

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de rekenregels binnen de KringloopWijzer geactualiseerd. De aanpassingen zijn gepubliceerd in het rapport ‘Rekenregels van de KringloopWijzer 2023’. Dit rapport met alle achtergronden rondom de aanpassingen staat nu online. In dit rapport zijn de rekenregels van de KringloopWijzer geactualiseerd ten opzichte van de 2022 versie. Jaarlijks bekijken onderzoekers of er aanpassingen en wijzigingen nodig zijn dragen zo bij aan een verdere optimalisatie en gebruiksvriendelijkheid van de KringloopWijzer.

Lees meer

Geringe afwijking tussen meting en berekening met KringloopWijzer bij Koeien & Kansenbedrijven

17 december 2023

Met de KringloopWijzer (KLW) kan een melkveehouder op basis van kengetallen het bedrijfsmanagement en de mineralenkringloop verbeteren. Maar het is onduidelijk of de KringloopWijzer altijd goed overeenkomst met de werkelijkheid. In het rapport ‘Toetsing van KringloopWijzer versie 2019.12’ is getoetst in hoeverre de berekeningen met KringloopWijzer afwijken van de gemeten waarden op Koeien & Kansen bedrijven. Gemiddeld over alle waarnemingen, is de afwijking tussen de voorspelling en meting gering. De N- en P-excretie worden met, respectievelijk, 2,3% en 3,2% onderschat.

Lees meer

Effect KringloopWijzer 2023 ten opzichte van 2022

13 december 2023

De berekende uitkomsten van kengetallen kunnen van jaar tot jaar licht verschillen. Voor de gebruiker maakt Wageningen University & Research inzichtelijk in welke mate deze verschillen komen door veranderingen in bedrijfsvoering of door een gewijzigde rekenwijze.

Lees meer

KringloopWijzer versie 2023 uitgebreid en verbeterd

13 december 2023

Jaarlijks worden aanpassingen gedaan aan de KringloopWijzer met als doel het instrument te verbeteren. Zo kan het nog beter worden ingezet als management- en verantwoordingsinstrument voor de melkveehouderij en zuivelondernemingen. U vindt een samenvatting van de inhoudelijke aanpassingen voor de versie van 2023 in een informatieblad.

Lees meer

Opslag en delen van uw KLW-gegevens

13 december 2023

Met het invullen van uw KringloopWijzer worden veel gegevens verzameld. ZuivelNL slaat de invoergegevens en de berekende uitkomsten van uw KringloopWijzer op in een database. Het opslaan en delen van gegevens doet ze met de grootste zorgvuldigheid.

Lees meer

Vergeet niet voor februari 2024 uw eDairy machtigingen goed te keuren

13 december 2023

Het invullen van uw melkleveranties maakt onderdeel uit van de KringloopWijzer. Met uw toestemming worden deze automatisch ingeladen. Deze melkleveranties stonden in het zogenaamde EDI-zuivelbericht en zijn in 2023 omgezet naar het eDairy bericht. Het eDairy vraagt een nieuwe machtiging. U kunt deze afgeven bij JoinData.

Lees meer

Ook dit jaar cursus KringloopWijzer gevorderden beoordeeld met een 8

13 december 2023

In september en oktober 2023 vond de KringloopWijzer-cursus voor gevorderden plaats. Deze cursus is gemiddeld beoordeeld met een 8. In 2024 vindt niet alleen de cursus voor gevorderden opnieuw plaats, ook de cursus voor beginners staat weer gepland.

Lees meer

KringloopTip: Stel bouwplan op en heb aandacht voor bodemkwaliteit

29 november 2023

Dit weer nodigt uit om binnen te blijven: een uitgelezen moment om alvast na te denken over je bouwplan. Want voordat je gaat nadenken over de bemesting, is het goed om te weten welke gewassen je waar gaat telen. Stel een plan op dat past bij jouw bedrijfsintensiteit en wees daarbij zuinig op de bodem, waarbij de focus ligt op gezond bodemleven.

Lees meer

KringloopTip: Variëren met maisgift door het seizoen loont

17 november 2023

Veel veehouders zitten in een vast patroon. Elk jaar leggen ze een maisvoorraad aan en berekenen vervolgens wat ze per dag kunnen voeren. Bij voldoende ruwvoer zie je vaak dat ze, zowel in de zomer als in de winter evenveel mais per koe per dag voeren. Maar waarom eigenlijk? En is dat nodig?

Lees meer