Actueel

KringloopTip: Aandachtspunten bij overstap op volledig winterrantsoen

19 november 2020

Op veel bedrijven ging het vee de afgelopen maand nog een paar uurtjes de wei in. Door het zachte najaarsweer stond er nog voldoende kwalitatief goed gras. Maar nu het winterseizoen nadert zullen veel veehouders de overstap moeten maken naar een volledige stalvoedering. Aandachtspunten voor een optimaal rantsoen.

Lees meer

Bespaar handmatige invoer in de KringloopWijzer met de koppeltool

17 november 2020

Voor de KringloopWijzer is het nodig om het grondgebruik in te delen per fosfaatklasse en naar grondsoort. Deze gegevens kunnen handmatig worden ingevuld. Maar sinds januari 2020 kan het grondgebruik ook automatisch aan de KringloopWijzer worden toegevoegd met behulp van de koppeltool. Het bespaart tijd en voorkomt onjuiste invoer.

Lees meer

Waarom kost de ontwikkeling van de KringloopWijzer veel tijd?

9 november 2020

Om de KringloopWijzer als managementtool in te zetten, is het belangrijk dat de metingen, de invoer en de berekeningen zo nauwkeurig mogelijk aansluiten op de werkelijkheid. Vandaar dat de KringloopWijzer jaarlijks wordt doorontwikkeld. Maar van welke factoren hangt het doorvoeren van nieuwe onderwerpen af? En waarom duurt praktijkimplementatie zo lang? Louwrens van Keulen, vanuit ZuivelNL verantwoordelijk voor de praktijkimplementatie van de KringloopWijzer en Michel de Haan, vanuit WUR direct betrokken bij de wetenschappelijke onderbouwing van de rekenkern, lichten het ontwikkelingsproces toe.

Lees meer

KringloopTip: Een laag ruweiwit kent veel winnaars

5 november 2020

Het realiseren van een laag RE in het rantsoen heeft een gunstig effect op de resultaten uit de KringloopWijzer. Hoe kun je als melkveehouder op een realistische en praktische manier het gebruik van voereiwit verbeteren op het bedrijf. Tips en adviezen om de voeding van melkkoeien op dit punt verder te optimaliseren.

Lees meer

KringloopTip: Sturen op stikstofbedrijfsoverschot

26 oktober 2020

Het sturen op een laag stikstofbedrijfsoverschot per hectare heeft een positieve invloed op de totale stikstofbelasting naar bodem, lucht, water en klimaat. Dit draagt bij aan een vermindering van de totale uitstoot van stikstof. Richt je als ondernemer dan als eerst op het verlagen van het stikstofbedrijfsoverschot en het verhogen van de stikstof-efficiëntie.

Lees meer

KringloopTip: Aandacht voor levensduur veestapel

9 oktober 2020

Veel melkveehouders zijn vanwege het fosfaatstelsel afgelopen jaren minder jongvee gaan houden. Aangezien u als veehouder over minder jongvee beschikt om de melkkoeien te vervangen, is het belangrijk om de koeien langer op uw bedrijf te houden. In de praktijk blijkt het vaak lastig om deze levensduur van de koeien te verlengen. Kijk eens kritisch naar uw veestapel.

Lees meer

Kijk het webinar van 23 september terug over bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting

28 september 2020

Hoe pas je bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting toe op het melkveebedrijf met als doel de mineralenbenutting te verbeteren en mineralenverliezen (o.a. ammoniak) te vermijden? Kijk het webinar van 23 september 2020 terug.

Lees meer

KringloopTip: Zorg goed voor de zode

24 september 2020

Na een periode van hitte en droogte, begin augustus, en daarop volgend een periode met neerslag, hebben veel bedrijven half september nog een mooie maaisnede kunnen oogsten. Zorg er nu voor dat het grasperceel goed de winter ingaat.

Lees meer

KringloopTip: Breng energie en eiwit in balans

11 september 2020

Om het eiwit in het rantsoen optimaal te kunnen benutten moet het aanbod van eiwit en energie goed op elkaar aansluiten. Bepaal hierbij welk type eiwit, bestendig of onbestendig, je als ondernemer voert en welke energie hierbij nodig is.

Lees meer