Actueel

Stan de Kringloopman op bezoek bij Jaco Kastelein

18 december 2020

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Deze keer gaat Stan de Kringloopman op bezoek bij melkveehouder Jaco Kastelein om te kijken wat hij van hem kan leren over het reduceren van de ammoniakemissie.

Lees meer

KringloopTip: Verzamel alvast juiste gegevens voor KringloopWijzer

18 december 2020

Het einde van dit bijzondere jaar 2020 nadert. Tijd om de balans op te maken en de juiste gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het invullen en afronden van de KringloopWijzer. Zo kunt u de KringloopWijzer in het nieuwe jaar snel definitief maken en bepalen waar je staat om vervolgens de bedrijfsvoering hier in 2021 op af te stemmen.

Lees meer

KringloopTip: Stel nu bedrijfsdoelen voor 2021

7 december 2020

Begin januari starten veel ondernemers met het afsluiten van de mestboekhouding en verzamelen ze langzamerhand alle informatie voor het invullen en indienen van de KringloopWijzer. Start hier op tijd mee. Deze informatie helpt u bij het maken van een goede bedrijfsanalyse. Op basis van deze kennis kunt u voor 2021 nieuwe bedrijfsdoelen stellen.

Lees meer

Overzicht aanpassingen in KringloopWijzer 2020

24 november 2020

In de KringloopWijzer versie 2020 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2019. De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet.

Lees meer

Maak kennis met Stan de Kringloopman

19 november 2020

In deze animatie maakt u kennis met Stan de Kringloopman. Deze melkveehouder met circa 100 koeien heeft veel ervaring met het invullen van de KringloopWijzer. In een serie video‚Äôs vertelt Stan de Kringloopman hoe hij de diverse dashboardkenmerken beïnvloedt.

Lees meer

KringloopTip: Aandachtspunten bij overstap op volledig winterrantsoen

19 november 2020

Op veel bedrijven ging het vee de afgelopen maand nog een paar uurtjes de wei in. Door het zachte najaarsweer stond er nog voldoende kwalitatief goed gras. Maar nu het winterseizoen nadert zullen veel veehouders de overstap moeten maken naar een volledige stalvoedering. Aandachtspunten voor een optimaal rantsoen.

Lees meer

Bespaar handmatige invoer in de KringloopWijzer met de koppeltool

17 november 2020

Voor de KringloopWijzer is het nodig om het grondgebruik in te delen per fosfaatklasse en naar grondsoort. Deze gegevens kunnen handmatig worden ingevuld. Maar sinds januari 2020 kan het grondgebruik ook automatisch aan de KringloopWijzer worden toegevoegd met behulp van de koppeltool. Het bespaart tijd en voorkomt onjuiste invoer.

Lees meer

Waarom kost de ontwikkeling van de KringloopWijzer veel tijd?

9 november 2020

Om de KringloopWijzer als managementtool in te zetten, is het belangrijk dat de metingen, de invoer en de berekeningen zo nauwkeurig mogelijk aansluiten op de werkelijkheid. Vandaar dat de KringloopWijzer jaarlijks wordt doorontwikkeld. Maar van welke factoren hangt het doorvoeren van nieuwe onderwerpen af? En waarom duurt praktijkimplementatie zo lang? Louwrens van Keulen, vanuit ZuivelNL verantwoordelijk voor de praktijkimplementatie van de KringloopWijzer en Michel de Haan, vanuit WUR direct betrokken bij de wetenschappelijke onderbouwing van de rekenkern, lichten het ontwikkelingsproces toe.

Lees meer

KringloopTip: Een laag ruweiwit kent veel winnaars

5 november 2020

Het realiseren van een laag RE in het rantsoen heeft een gunstig effect op de resultaten uit de KringloopWijzer. Hoe kun je als melkveehouder op een realistische en praktische manier het gebruik van voereiwit verbeteren op het bedrijf. Tips en adviezen om de voeding van melkkoeien op dit punt verder te optimaliseren.

Lees meer