Nieuws

KringloopTip: Zorg voor goed zaaibed voor mais

16 april 2020

Nu de temperaturen weer oplopen is het een goed moment om mais te gaan zaaien. Zorg voor een optimale zaaibedbereiding. Een goed zaaibed zorgt voor een snellere opwarming van de bodem en een betere kieming van het zaaizaad. Een aantal tips en adviezen op een rij voor een goede beginontwikkeling van de maisplant.

Lees meer

KringloopTip: Start vroeg met beweiden voor optimale benutting vers gras

2 april 2020

Er is geen kortere kringloop dan koeien vers gras direct te laten ophalen in de wei. Hierbij maakt het niet uit of het nu gaat om een intensieve of extensieve bedrijfsvoering. Wel is het tijdstip van belang. De grootste winst ligt bij het vroeg in het voorjaar starten met beweiden.

Lees meer

KringloopTip: Groenbemester onderwerken zonder glyfosaat

19 maart 2020

Een vanggewas na maisteelt is primair bedoeld om de uitspoeling van stikstof naar het grondwater te beperken. Daarnaast verbetert het de bodemkwaliteit en is het meststof voor het volgende gewas. Het vanggewas op de juiste manier bewerken zodat het optimaal is voor de bodem, het volggewas en de mineralenbenutting is zeker door het natte voorjaar dit jaar een uitdaging.

Lees meer

Blog - Aftrap cursus KringloopWijzer

12 februari 2020

Dinsdag 4 februari 2020 vond de eerste cursusdag van de KringloopWijzer plaats in regio noord. Een succesvolle start onder leiding van trainers Bas Bassa en Jelmer Sietzema. Een korte terugblik door Bas Bassa.

Lees meer

5 tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

10 februari 2020

In dit artikel geven we u een aantal tips ter voorbereiding op het invullen van de KringloopWijzer. De uiterlijke invuldatum van de KringloopWijzer is 15 mei 2020.

Lees meer

Nieuwe rekenregels versie 2019 online

6 januari 2020

De KringloopWijzer en het bijbehorende rekenregelrapport zijn geactualiseerd. U kunt nu de rekengang van de actuele KringloopWijzer volgen.

Lees meer

KringloopWijzer cursus

19 december 2019

Tijdens de KringloopWijzer cursus leert u om de resultaten van de KringloopWijzer te lezen, verbanden tussen de indicatoren te leggen en krijgt u handvatten om op basis van deze inzichten een passend actieplan te formuleren voor een melkveebedrijf.

Lees meer

Koppeltool gewaspercelen en bodemanalyses beschikbaar in KringloopWijzer versie 2019

13 december 2019

Het projectteam KringloopWijzer heeft een koppeltool ontwikkeld waarmee melkveehouders (automatisch) bodemanalyses aan gewaspercelen kunnen koppelen. Op deze manier worden bijbehorende waardes automatisch ingelezen in de KringloopWijzer. Dit bespaart melkveehouders handmatige invoer van gegevens in het onderdeel ‘bodem’ van de KringloopWijzer.

Lees meer

Voerschermen KringloopWijzer vernieuwd

13 december 2019

De KringloopWijzer versie 2019 werkt met nieuwe voerschermen die zowel qua invulsystematiek als lay-out afwijken van de oude situatie.

Lees meer