Actueel

Doorkijk naar kalenderjaar 2023 voor KringloopWijzer versie 2023

17 november 2022

Wetenschappelijk onderzoek en innovaties ontwikkeld door het bedrijfsleven leveren voortdurend nieuwe inzichten op. Deze worden natuurlijk meegenomen in nieuwe versies van de KringloopWijzer. Nu al kan gemeld worden dat in de KringloopWijzer versie 2023 de volgende wijzigingen worden doorgevoerd.

Lees meer

KringloopTip: Sturen op minder stikstofemissies

28 oktober 2022

De KringloopWijzer laat het resultaat zien van alle maatregelen die een melkveehouder neemt, ofwel rekent ze door. Op dit moment is er veel te doen over stikstof en de bijdrage vanuit de landbouw. Melkveehouders hebben stal- en veldemissies en zijn in meer of mindere mate grondgebonden. Hoe staat uw bedrijf ervoor? Zit u al onder die 40 kg NH3/ha? En wat wordt het plan om onder de 15% Ruw Eiwit in het rantsoen te gaan komen?

Lees meer

Nieuwe normen voor broeikasgassen in KringloopWijzer-versie 2023

19 oktober 2022

Aan het eind van ieder jaar produceert ZuivelNL een factsheet met aanpassingen voor de KringloopWijzer die melkveehouders vanaf januari van het volgende jaar weer kunnen indienen. Deze wordt nu voorbereid en verschijnt in november op de website van de KringloopWijzer. Vooruitlopend daarop informeren wij u over een aanpassing van de berekening van de Global Warming Potential (GWP) van broeikasgassen, die in de KringloopWijzer over 2023 wordt ingevoerd.

Lees meer

KringloopTip: Grasinzaaien als 'vanggewas' na mais

12 september 2022

Als gevolg van de droogte is de ruwvoervoorraad op veel bedrijven (te) krap en is extra ruwvoer meer dan welkom. Welk vanggewas kan ik dan het beste zaaien om mijn ruwvoertekort te kunnen aanvullen? Dit is dan ook één van de meest gestelde vragen op dit moment. Hierbij een aantal interessante opties voor een vanggewas.

Lees meer

KringloopTip: Welke factoren hebben de grootste invloed op kg NH3 per hectare?

11 augustus 2022

Ammoniakemissie is volop in het nieuws momenteel. Welke factoren hebben de grootste invloed op dit kengetal (uitgedrukt in kg NH3 per hectare)? Hoe kun je deze emissie terugdringen op jouw bedrijf. Welke maatregelen kennen de meeste effectiviteit. Op basis van een statistische analyse van een grote set ingevulde KringloopWijzer is onderzocht welke maatregelen effectief zijn bij het verminderen van de uitstoot van ammoniak. Deze resultaten zijn samengevat in een factsheet ammoniak per hectare.

Lees meer

KringloopTip: Video: Video: Aandacht voor voederwinning

11 juli 2022

Wat is het belang van het juist afstellen van de voederwinningsmachines binnen de KringloopWijzer? Netjes werken is een belangrijk uitgangspunt om goed en smakelijk ruwvoer te winnen. Hoe je dat doet legt Sjon de Leeuw uit in deze video.

Lees meer

KringloopWijzer cursus 2022 gaat in september van start in regio Noord en Zuid

6 juli 2022

Ook dit najaar wordt de KringloopWijzer-cursus weer aangeboden op twee niveaus: een basiscursus en een cursus voor gevorderden in twee verschillende regio's, Noord (omgeving Zwolle) en Zuid (omgeving Den Bosch). Het is tot 19 augustus 2022 mogelijk je aan te melden voor de KringloopWijzer-cursus 2022. Inschrijven is inmiddels niet meer mogelijk.

Lees meer

KringloopTip: Bewust een grassoort kiezen voor droogtegevoelige percelen

23 juni 2022

Dit groeiseizoen zitten we ruim boven het gemiddelde neerslagtekort. Daarmee zit 2022 in de top 5 droogste jaren tot nu toe. Dit betekent dat de concentratie van nutriënten in de bodem toe neemt. Een plant heeft tenslotte vocht nodig om de nutriënten op te nemen. Een tekort aan neerslag heeft dan ook een negatieve invloed op de grasoogsten. Kies bijvoorbeeld op perceel dat je niet kunt beregenen een droogte tolerant grasmengsel.

Lees meer

KringloopTip: Video: Eiwit van eigen land

2 juni 2022

Het kengetal 'eiwit van eigen land' binnen de KringloopWijzer is gewijzigd. Onderzoeker Gerjan Hilhorst legt uit wat het verschil is en geeft adviezen hoe je als veehouder het best kunt sturen op meer eiwit van eigen land.

Lees meer