Cursussen KringloopWijzer beoordeeld met een 7,5 en 8

In september en oktober 2021 vonden twee KringloopWijzer-cursussen plaats: de basiscursus en een cursus voor gevorderden. De basiscursus is gemiddeld beoordeeld met een 7,5. De cursus voor gevorderden is gemiddeld beoordeeld met een 8,0. In 2022 zullen beide cursussen opnieuw van start gaan.

10 december 2021

De basiscursus: een eerste kennismaking met de KringloopWijzer

De KringloopWijzer is een complex instrument. “Logisch dat het pittige kost is”, aldus een van de deelnemers aan de basiscursus. “Enige basiskennis van veehouderij is vereist om de cursus goed te kunnen volgen.”

Hoewel de cursisten meteen met de praktijk aan de slag wilden, kan dat niet voordat je de theorie goed begrijpt. Hier lag dan ook de nadruk op in de basiscursus: uitleggen hoe de VEM-behoefte werkt, hoe de BEX werkt en uitleg van en toelichting op de duurzaamheidskengetallen. De cursus bestond uit drie dagdelen en op de derde dag viel bij de meeste deelnemers het kwartje: het lukte hen toen om verbanden te leggen. “Tijdens de cursus heb ik geleerd hoe de verschillende onderdelen van de KringloopWijzer op elkaar inwerken. Met als belangrijkste inzicht dat je alles terug-rekent”, aldus een deelnemer.

Cursus voor gevorderden: in discussie met de melkveehouder

De cursus voor gevorderden is gericht op mensen die al veel ervaring hebben met de KringloopWijzer. Om een goed afgewogen adviesplan op te kunnen stellen, is niet alleen de uitkomst van de KringloopWijzer van belang, maar ook het verhaal van de ondernemer: wat vindt deze melkveehouder belangrijk bij het maken van bepaalde managementkeuzes? Welke overwegingen spelen een rol?

In deze cursus bezochten de deelnemers drie melkveehouders. Zij gingen met de boeren in discussie: waarom maakt iemand bepaalde keuzes? In het evaluatieformulier werd door de cursisten aangegeven dat vooral de praktische insteek van de cursus en de vraag-gerichte aanpak als heel prettig en leerzaam werden ervaren. “Ik kan de cijfers uit de KringloopWijzer nu met andere ogen bekijken. Ook kan ik beter filteren op welke cijfers uit de KringloopWijzer belangrijk zijn en welke iets minder. Hierdoor kan ik nu samen met onze klanten beter sparren over de KringloopWijzer van hun bedrijf”, aldus een deelnemende adviseur. En ook een andere deelnemer geeft aan: “Vooral het sparren met andere cursisten en de duidelijke uitleg van de begeleiders heeft mij verder geholpen. Doordat er in de groep een melkveehouder zat en ook een voervertegenwoordiger, zie je dat zij met een andere bril naar de KringloopWijzer kijken dan ik [een accountant].”

Cursus in 2022

Beide cursussen zullen opnieuw van start gaan in september / oktober 2022. De cursussen worden georganiseerd in regio’s Den Bosch en Zwolle. Klik hier voor meer informatie over het programma.

Interesse? Maak uw interesse voor de basiscursus of de cursus voor gevorderden kenbaar bij Maike Hanenberg (mhanenberg@ltonoord.nl) onder vermelding van uw naam, de regio (regio zuid / regio noord) en uw telefoonnummer. U ontvangt dan bericht zodra de cursus opnieuw van start gaat.

* De foto is gemaakt tijdens een eerdere cursus, toen er geen coronamaatregelen golden. 

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer