Vergeet niet voor februari 2024 uw eDairy machtigingen goed te keuren

Het invullen van uw melkleveranties maakt onderdeel uit van de KringloopWijzer. Met uw toestemming worden deze automatisch ingeladen. Deze melkleveranties stonden in het zogenaamde EDI-zuivelbericht en zijn in 2023 omgezet naar het eDairy bericht. Het eDairy vraagt een nieuwe machtiging. U kunt deze afgeven bij JoinData.

13 december 2023

Met deze wijziging is het mogelijk alleen die gegevens te delen die relevant zijn voor het invullen van de KringloopWijzer. Zo zijn voor de KringloopWijzer de hoeveelheid en de samenstelling van de melk van belang, de gegevens over de uitbetaling niet.

Voor februari 2024

Ter overbrugging van EDI-zuivel naar eDairy bood JoinData de mogelijkheid van een tijdelijke machtiging. Uw melkleveranties voor de KringloopWijzer over 2023 worden daarmee nog automatisch ingeladen tot eind januari 2024. Daarna stopt het. Voor het automatisch laten doorlopen van uw melkleveranties keurt u de definitieve machtigingen voor eDairy goed bij JoinData.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer