Handreiking BEX 2023 online

De Handreiking BEX is weer geactualiseerd. Door gebruik te maken van de Handreiking BEX 2023 is bedrijfsspecifiek te bepalen hoeveel fosfaat en stikstof het melkvee op een bedrijf met mest produceert (excretie). De actuele versie met de rekenwijze voor het jaar 2023 is gepubliceerd op de website van RVO. De Handreiking BEX 2023 is ook een belangrijk onderdeel van de KringloopWijzer, om de voeropname en de mestproductie te berekenen.

19 april 2023

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (Handreiking BEX)

Het ministerie van LNV en ZuivelNL hebben in 2006 in overleg de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee’ (Handreiking BEX) laten ontwikkelen. Sindsdien zijn er regelmatig verbeteringen (actualisaties) in de Handreiking BEX aangebracht. De melkveehouder kan de BEX gebruiken om af te wijken van de forfaitaire excretienormen van melkvee uit de Uitvoeringsregel ing Meststoffenwet. Als een melkveehouder volgens deze handreiking te werk gaat en kan onderbouwen dat de werkelijke excretie van stikstof en fosfaat op bedrijfsniveau (en niet per dier) lager is dan de geldende forfaits, dan houden RVO.nl en NVWA daar rekening mee bij de stelsels van gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht en verantwoorde groei melkveehouderij. Deze Handreiking kan niet worden gebruikt in het kader van het fosfaatrechtenstelsel.

De nieuwe Handreiking BEX 2023 staat nu online bij RVO:

De handreiking is ook direct te downloaden van de RVO-site via deze link:

De software om de handreiking BEX toe te passen (excretiewijzer) is te downloaden via deze link:

Contactpersoon – Michel de Haan-

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer