KringloopTip: Stikstof benutten is geld besparen

Alles wat we gebruiken kost geld, en veel producten zijn het afgelopen jaar flink duurder geworden. Of het nu gaat om energie, krachtvoer of stikstof. Het is dus zaak verliezen zoveel mogelijk te beperken en het gebruik van grondstoffen eens kritisch onder de loep te nemen. ''Wat er niet ingaat komt er niet uit!'' Een bekende kreet, maar hoe pas je dat toe in de praktijk. Als ondernemer wil je graag met zo min mogelijk input een goed en hoogwaardig product oogsten. Neem bijvoorbeeld de bemesting van grasland. Je bemest met stikstof om gras te laten groeien met een mooi ruw eiwit (RE) gehalte. Verliezen van stikstof door ammoniakemissie, denitrificatie, uit- of afspoeling, beperkt de grasgroei en het RE-gehalte. Daarnaast is het zonde van de gemaakte kosten.

6 januari 2023

Planmatig werken

Maak van het RVO bemestingsplan, die je als ondernemer moet maken om derogatie te verkrijgen, een bedrijfs-bemestingsplan die leidend is voor mest- en kunstmestgebruik. Met het maken van een bemestingsplan breng je vraag en aanbod van stikstof en fosfaat per gewas en per perceel in beeld. Voer dit plan vervolgens nauwgezet uit. Dit levert dubbele winst op; het is namelijk goed voor het milieu en jouw portemonnee.

Klik op onderstaande knop om de hele Tip op Verantwoorde Veehouderij te lezen

Lees verder

Bronvermelding

Auteur: Zwier van der Vegte

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer