Actuele meldingen

Status Melding Oplossing
Nieuw KOPPELTOOL weer te gebruiken

Koppeltool is weer volledig te gebruiken binnen KringloopWijzer. De eerdere problemen met Koppeltool en de daarbij optredende fout bij ophalen percelen is op op 2 mei 18:00u opgelost. Onze welgemeende excuses voor dit eerdere ongemak. Support Team KringloopWijzer

-

Nieuw Fout in broeikasgas kengetallen

Bij de berekening van de broeikasgas kengetallen (CO2-eq. per kg meetmelk) is in de periode 12 tot 19 april een fout opgetreden in de KLW 2021. De fout is ontstaan door een technische aanpassing aan de rekenmodule, waardoor een foutieve berekening van de emissie uit pens fermentatie is ontstaan, als onderdeel van de emissie in CO2-eq. per kg meetmelk. In week 17 van 2022 wordt de fout hersteld door de ingediende KLW’s in de aangegeven periode opnieuw te berekenen. Er is géén aanpassing aan de invoergegevens nodig. Onze excuses voor dit ongemak Team KLW Support

Veehouders met een ingediende KLW 2021 in de periode 12 tot 19 april worden geïnformeerd per mail én ook de adviesorganisatie/adviseur van de veehouder als die de KLW heeft ingediend voor de veehouder. Organisaties die elektronisch resultaten mogen opvragen van veehouders wordt geadviseerd om deze opnieuw op te vragen indien er geen automatische uitwisseling van gegevens plaats vindt. Dat laatste gebeurt bijv. wel voor Zuivelorganisaties.

Nieuw Onderhoud JoinData maandag 17:00-19:00u

Elke maandag zal er onderhoud plaatsvinden aan het JoinData platform. Hierdoor kunt u mogelijk hinder ondervinden bij het inloggen in uw KringloopWijzer, of bij het raadplegen van uw machtigingschermen. Onze excuses voor dit ongemak. Team Support KLW

n.v.t.

Nieuw Fout in rapport na indienen.

We hebben geconstateerd dat in bepaalde situaties het rapport “KLW resultaten volledig” niet compleet is aangemaakt. Dat betekent dat als u in het rapportage menu van de KLW op deze optie klikt u dan een onvolledig rapport zult zien. De versie na de laatste keer indienen blijft bewaard. We gaan zo snel mogelijk herstellen. Er zal een volledig rapport worden aangemaakt. Onderaan de pagina’s van het rapport worden de datum van aanmaken en de gebruikte rekenkern afgedrukt. Deze zullen anders zijn dan tijdens het moment van indienen. Zo kunt u ook aan het rapport zien dat deze hersteld is. De resultaten van de berekeningen zijn exact hetzelfde. Veehouders waarbij de fout is opgetreden bij het indienen van de KLW 2021 worden geïnformeerd per mail en ook de adviesorganisatie/adviseur van de veehouder als die de KLW heeft ingediend. Indien gewenst kan men dan een nieuwe afdruk maken van het PDF rapport. Onze excuses voor dit ongemak, Team Support KringloopWijzer

Herstel actie zal plaatsvinden in week 20. Indien voor u van toepassing, ontvangt u of uw begeleider hierover persoonlijk een mail.

Nieuw Support is telefonische bereikbaar

Van 15 november 2021 is de Helpdesk, op werkdagen van 08:30u tot 17:00u, telefonisch te bereiken via 073 523 32 45. U kunt ook nog altijd gebruik maken van het Contactformulier Helpdesk bij onderdeel contact.

N.v.t.

Nieuw Aan de slag

Onder 'Aan de slag' staan handleidingen en instructies voor het invullen van Kringloopwijzer en het aanmaken van machtigingen.

Dit kan u helpen bij het beantwoorden van uw vragen.