Cursus KringloopWijzer voor gevorderden

De KringloopWijzer geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor de melkveehouder nog beter kan sturen op de benutting van mineralen.

U bent niet onbekend met het invullen en analyseren van de KringloopWijzer. Maar toch loopt u nog tegen vragen aan om een volledig uitgewerkt adviesplan op te kunnen stellen. 

Tijdens deze cursus voor gevorderden gaan we in klein groepsverband aan de slag met het opstellen van volledig uitgewerkte adviesplannen. Om een goed afgewogen adviesplan op te kunnen stellen, is niet alleen de uitkomst van de KringloopWijzer van belang, maar ook het verhaal van de ondernemer: wat vindt deze melkveehouder belangrijk bij het maken van bepaalde managementkeuzes? Welke overwegingen spelen een rol?

Deelnemers

De cursus voor gevorderden is met name gericht op adviseurs, maar docenten en melkveehouders zijn ook welkom voor deelname. Bij deelname aan deze cursus verwachten wij dat u over gedegen basiskennis en -ervaring beschikt.

Heeft u nog geen ervaring met het analyseren van de KringloopWijzer en het inzetten van de KringloopWijzer als managementinstrument? Dan is de basiscursus wellicht interessant voor u.

Meer informatie over de basiscursus KringloopWijzer

Programma cursus voor gevorderden

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op drie verschillende melkveebedrijven.

Per bijeenkomst zal in kleine groepjes een concreet adviesplan voor de betreffende melkveehouder worden opgesteld. Aan het eind van een cursusdag presenteren de kleine groepjes hun adviesplan aan de anderen. Eventuele onderlinge verschillen in de adviesplannen worden daarna uitvoerig besproken.

Door de kleine groepen en de aanwezigheid van twee trainers per bijeenkomst, is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Praktische informatie

Locatie en tijdstip
De cursus voor gevorderden vindt plaats op melkveebedrijven in regio Noord, regio Midden en regio Zuid. 
De bijeenkomsten vinden plaats van 10.00 tot 15.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

Regio Noord

Regio Midden  Regio Zuid
Donderdag 23 september Dinsdag 21 september Dinsdag 21 september
Donderdag 7 oktober Dinsdag 5 oktober Dinsdag 5 oktober
Donderdag 28 oktober Dinsdag 26 oktober Donderdag 21 oktober

De cursus vindt plaats bij minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers per regio.

Kosten
De eigen bijdrage bedraagt € 795,- exclusief BTW. U ontvangt een factuur nadat u zich heeft aangemeld.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Maike Hanenberg, mhanenberg@ltonoord.nl.

Aanmelden cursus voor gevorderden

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de cursus voor gevorderden. 

Voorwaarden:

  • U gaat akkoord met het aanleveren van persoonsgegevens voor de registratie en facturatie van de KringloopWijzer cursus.
  • Na aanmelding ontvangt u van ons binnen enkele werkdagen een bevestiging van uw inschrijving.
  • Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur op basis van de gegevens die u aan ons daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
  • Uw deelname aan de KringloopWijzer cursus is pas definitief wanneer de factuur betaald is. Deze moet vóór aanvang van de eerste cursusdag voldaan zijn.
  • Mocht u onverwachts niet meer kunnen deelnemen aan (één of meerdere bijeenkomsten van) de cursus dan kunnen wij u helaas de kosten van de cursus niet terugbetalen. U bent vrij om uw plaats door te geven aan iemand anders.
  • Er zijn maximaal 16 plekken per regio om deel te nemen aan de cursus. De inschrijving sluit niet automatisch wanneer het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt. Het is mogelijk dat uw aanmelding niet gehonoreerd wordt wanneer het maximum is overschreden. Zodra het maximum is overschreden zullen wij het inschrijfformulier z.s.m. sluiten. Indien de cursus vol is en u heeft zich wel aangemeld dan ontvangt u hiervan bericht. Er is ruimte om u op te geven voor een andere locatie of om uw naam op een reservelijst te laten plaatsen.

Voor informatie over de cursus

Facturatie