Nieuws

Hier vindt u het overzicht van nieuws over de KringloopWijzer.

In het westen van Noord-Brabant, in de buurt van Etten-Leur, staat het melkveebedrijf van de familie Buijs. De afgelopen 20 jaar heeft Joris Buijs zich veel beziggehouden met eigen krachtvoerteelt, voornamelijk door zetmeel en eiwit zelf te produceren. “Het is een mooie uitdaging om je koeien melk te laten produceren van producten die je allemaal zelf hebt geteeld. Ik probeer e ...

Het invullen van de KringloopWijzer: ieder jaar worstelt menig melkveehouder ermee. De één vindt een fantastisch instrument om de mogelijkheden en verbeterpunten op het bedrijf in kaart te brengen. De ander vindt het een ingewikkeld systeem en huurt een bedrijfsadviseur in om het in te vullen. Feit is dat het invullen van de KringloopWijzer sinds 1 januari 2017 voor alle melkveehouders in Nederland verplicht is. In dit artikel geven we u een aantal tips ter voorbereiding van het invullen van de KringloopWijzer. De uiterlijke invuldatum van de KringloopWijzer is 15 mei 2019

De droge en warme zomer brak in het jaar 2018 op alle fronten records. Deze extremen zorgde ervoor dat op KTC de Marke de maisopbrengsten 25 procent en de grasopbrengsten bijna 40 procent lager waren dan normaal. Dit is nu terug te vinden in de resultaten uit de KringloopWijzer over 2018. Door de tegenvallende ruwopbrengsten lag zowel de stikstof- als fosfaatbenutting per hecta ...

In de KringloopWijzer versie 2018 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2017. De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet. Belangrijkste wijzigingenVanaf 2018 kan de ganzenschade worden opgeven. Deze schade moet wel gebaseerd zijn op een officieel schaderapport. Dit kan zowel voor natuurgrasland als productiegrasland worden ...

Afgelopen periode zijn in de Centrale Database van de KringloopWijzer de organische mestgegevens ingelezen vanuit RVO. Met terugwerkende kracht zijn de organische mestgegevens vanaf 1 januari 2018 bij de deelnemende bedrijven vervangen. Mist u de mesttransporten? Wilt u dan contact opnemen met de helpdesk via support@mijnkringloopwijzer.nl of telefonisch via 073- 52 33 245. Om ...

Melkveehouder Jan Kuks uit Nutter, dichtbij Ootmarsum, is al sinds het begin (1998) een van de deelnemers aan het project Koeien & Kansen. Op zijn bedrijf is hij actief bezig met het verlagen van ammoniakemissie. “Ons bedrijf staat in een mooie omgeving, met veel natuurgebieden om de boerderij, middenin een ecologische hoofdstructuur. Een aantal jaar geleden kregen wij te maken met emissiebeperkende maatregelen. In plaats van het probleem te bestrijden probeer ik het op mijn bedrijf te voorkomen.”  

Belangrijke uitkomsten van de KringloopWijzer staan vermeld in het Dashboard Milieu & Klimaat. Dit dashboard geeft de melkveehouder onder meer inzicht in het stikstofbodemoverschot. Melkveehouder Geert Stevens uit het waterschap gebied Rijn & IJssel is een van de deelnemers aan het project Koeien & Kansen en is op zijn bedrijf actief bezig om het stikstofbodemoversc ...

Sinds begin van dit jaar kunnen melkveehouders de klimaatmodule invullen in de KringloopWijzer. De uitkomsten staan vermeld in het Dashboard Milieu & Klimaat en geeft de melkveehouder onder meer inzicht in zijn broeikasgasuitstoot. Melkveehouder Frank Post uit het Drentse Nieuweroord is een van de deelnemers aan het project Koeien & Kansen en heeft op zijn bedrijf diver ...

Op 30 april om 19.00 uur organiseert het Europese netwerk Eurodairy een Engelstalig webinar over het kwantificeren van de prestaties van de mineralenkringloop op Europese bedrijven en het minimaliseren van nutriëntenverliezen. Wetenschapper Jouke Oenema van de Wageningen University & Research licht tijdens het webinar de KringloopWijzer (Annual Nutrients Cycling Assessment) ...

Het percentage blijvend grasland is een van de milieu-indicatoren die vermeld staan in het dashboard Milieu en Klimaat. Oud grasland heeft een hoog organisch stofgehalte en houdt daarmee veel koolstof vast, dat bij ploegen deels als CO2 de lucht in zou gaan. Melkveehouder Coen Hagoort uit Waarder, die ook deelneemt aan het project Koeien & Kansen, zit met zijn bedrijf in ee ...