Invullen

Inloggen

Op de homepage van www.mijnkringloopwijzer.nl ziet u rechtsboven een blauwe knop 'inloggen'. U komt vervolgens op een scherm waar u uw EHerkenning dienstverlener kiest en de uw bekende inloggegevens en toegangscode invoert. Als alles klopt wordt u doorgeleid naar de KringloopWijzer.

Om gebruik te  kunnen maken van de Centrale Database KringloopWijzer dient u in het bezit zijn van EHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+, zie daarvoor ook www.eherkenning.nl. Hier kunt u ook een EHerkenningsmiddel aanvragen bij een leverancier. EHerkenning is naast gebruikersnaam en wachtwoord een extra digitaal middel om veilig in te loggen. U kunt er bijvoorbeeld ook mee inloggen bij mijn.rvo.nl.

Wanneer u in het bezit bent van een EHerkenningsmiddel en u wilt (voor de eerste keer) inloggen om de KringloopWijzer in te vullen doorloopt u de volgende stappen:

  1. Klik op de blauwe knop ‘Inloggen' op de homepage.
  2. Maak een keuze voor uw eHerkenning leverancier (voorbeeld: Connectis) en klik op ga verder.
  3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in (zoals u deze heeft ontvangen van uw EHerkenningsleverancier)
  4. Afhankelijk van uw EHerkenningsleverancier ontvangt u een SMS-bericht op uw mobiele telefoon en/of code op uw token. Deze vult u in op het scherm.
  5. Klik op uitvoeren. U komt dan op het startscherm van de KringloopWijzer en u ziet het menuscherm.

Hiervoor zijn twee redenen denkbaar:

1. Het kan voorkomen dat uw KvK nummer niet correspondeert met uw eHerkenningsmiddel, omdat er een bedrijfswijziging is geweest en het KvK nummer niet meer actief is. U kunt dat controleren bij de Kamer van Koophandel.

2. Een andere reden kan zijn dat u uw abonnement nog niet betaald heeft voor uw eHerkenningsmiddel. Een abonnement wordt vaak verlengd bij de start van een nieuw jaar. Neem contact op met uw leverancier voor eHerkenning om het probleem te verhelpen.

Als er sprake is van een bedrijfswijziging, geef dan uw bedrijfswijzigingen door aan RVO én aan support@mijnkringloopwijzer.nl. En denk wellicht ook aan uw andere leveranciers en afnemers.

U kunt de bedrijfsgegevens laten wijzigen door dit formulier in te vullen en onderaan op Versturen te klikken. Bij de bedrijfsoverdracht kunt u aangeven dat bestaande klantnummers zoals tanknummer, UBN of klantnummers bij leveranciers overgaan naar het nieuwe KvK-nummer. Wij volgen waar het past de werkwijze voor bedrijfswijzigingen van uw zuivelorganisatie.

U krijgt bericht van ons wanneer de wijzigingen zijn verwerkt en u weer kunt inloggen met uw nieuwe KvK.

Controleer of u met uw nieuwe KvK-nummer ook de machtigingen bij RVO heeft ingesteld voor het beschikbaar stellen van uw gegevens bij RVO aan de KringloopWijzer (Gewaspercelen, Mesttransporten, I&R mutaties).

Als er sprake is van een bedrijfswijziging of bedrijfsbeëindiging, geef dan uw bedrijfswijzigingen door aan RVO én aan support@mijnkringloopwijzer.nl. En denk wellicht ook aan uw andere leveranciers en afnemers.

U kunt de bedrijfsgegevens laten wijzigen door dit formulier in te vullen en onderaan op Versturen te klikken. Bij de bedrijfsoverdracht kunt u aangeven dat bestaande klantnummers zoals tanknummer, UBN of klantnummers bij leveranciers overgaan naar het nieuwe KvK-nummer. Wij volgen waar het past de werkwijze voor bedrijfswijzigingen van uw zuivelorganisatie.

U krijgt bericht van ons wanneer de wijzigingen zijn verwerkt en u weer kunt inloggen met uw nieuwe KvK.

Controleer bij bedrijfswijziging of u met uw nieuwe KvK-nummer ook de machtigingen bij RVO heeft ingesteld voor het beschikbaar stellen van uw gegevens bij RVO aan de KringloopWijzer (Gewaspercelen, Mesttransporten, I&R mutaties).

Algemeen

De KringloopWijzer wordt ingevuld over een kalenderjaar. Veel van de onderliggende gegevens kunnen automatisch in de KringloopWijzer geladen worden indien u hiervoor de juiste machtigingen afgeeft. De overige data voert u zelf handmatig in. In deze flyer vindt u een overzicht van de verschillende uit te voeren acties gedurende het jaar om de KringloopWijzer goed in te kunnen vullen.

Als u de KringloopWijzer gebruikt om BEX- en/of BEP-voordeel aan te tonen dan bent u verplicht om BEX-waardige kuilmonsters te nemen. Daarnaast roepen de partners binnen de KringloopWijzer (LTO, NZO, Nevedi en VLB) alle melkveehouders dringend op om kuil- en grondmonsters op te nemen. De juistheid van de data zorgt er namelijk voor dat de KringloopWijzer zijn waarde als managementinstrument heeft voor u als melkveehouder.

Indien u geen of onvolledige kuil- en grondmonsters heeft dan kunt u een inschatting maken. U kunt uw kuilen van kuub (m3) omrekenen naar kg droge stofgehalte en ook andere eenheden afleiden. U kunt hiervoor gebruik maken van het Handboek Melkveehouderij en de CVB voedertabel voor algemene normen.

Wanneer er geen grondmonsters zijn genomen kunt u in de KringloopWijzer bij het onderdeel ‘bodem’ invullen dat alle hectares gras- en bouwland in de categorie ‘fosfaat hoog’ vallen. Uw plaatsingsruimte voor fosfaat is daardoor mogelijk lager dan op basis van analyses van uw grond.

Machtigingen en datakoppelingen

Hiervoor is een handleiding beschikbaar. In het kort samengevat zijn de volgende stappen uit de handleiding van belang:
1) Het project is aangemaakt bij JoinData én de doelbinding is goedgekeurd door ZuivelNL
2) De klantnummers van uw organisatie zijn aangeleverd bij JoinData en opgenomen in de company mapping service
3) Het machtigingsverzoek is klaargezet voor de melkveehouder én de melkveehouder heeft deze machtiging goedgekeurd
Voor de technische verwerking van resultaten door de afnemer, zie hiervoor de handleiding voor het invullen van de KringloopWijzer.

De handleiding voor het aanmaken van machtigingen en datakoppelingen en de handleiding voor het invullen van de KringloopWijzer zijn te vinden op deze pagina.

Controleer of datamachtigingen goed zijn ingesteld. Dat is te zien via het menu Machtigingen op de homepage van de KLW.

Het kan soms enkele weken tot een maand duren voor data is geleverd. Dit hangt af van de dataverwerking van de leverancier.

Als u ingelogd bent op de KLW als veehouder of als gemachtigde voor een veehouder, dan kunt u in het menu Bedrijf, onderdeel datakoppelingen kijken of machtigingen actief zijn en wanneer voor het laatst door een leverancier data is geleverd.

Indien u toch data mist, kunt u contact opnemen met de dataleverancier om te kijken waar het mis gaat. Wellicht is het klantnummer van de veehouder bij de dataleverancier niet (goed) gekoppeld aan het KvK nummer. De dataleverancier kan bij JoinData zien of het juiste klantnummer gekoppeld is (in het tabblad ‘mapping’).

Zie hiervoor ook de website van JoinData (zie onderdeel Over machtigingen / Mijn Joindata).

De melkveehouder kan een machtiging altijd intrekken. Wanneer dit gebeurt, hoeft u als leverancier van data of als afnemer van resultaten niets te doen. De status van de machtiging zal wijzigen in ingetrokken. Dit zult u ook zo terug kunnen vinden in het machtigingenoverzicht. 

Nee. Een machtiging is altijd gekoppeld aan een KvK en daarop zullen dus ook de berichten binnenkomen.