Invullen

Inloggen

Op de homepage van www.mijnkringloopwijzer.nl ziet u rechtsboven een blauwe knop “inloggen”. U komt vervolgens op een scherm waar u uw EHerkenning dienstverlener kiest en de uw bekende inloggegevens en toegangscode invoert. Als alles klopt wordt u doorgeleid naar de KringloopWijzer.

Om gebruik te  kunnen maken van de Centrale Database KringloopWijzer dient u in het bezit zijn van EHerkenningsmiddel met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+, zie daarvoor ook www.eherkenning.nl. Hier kunt u ook een EHerkenningsmiddel aanvragen bij een leverancier. . EHerkenning is naast gebruikersnaam en wachtwoord een extra digitaal middel om veilig in te loggen. U kunt er bijvoorbeeld ook mee inloggen bij mijn.rvo.nl.

Wanneer u in het bezit bent van een EHerkenningsmiddel en u wilt (voor de eerste keer) inloggen om de KringloopWijzer in te vullen doorloopt u de volgende stappen:

  1. Klik op de blauwe knop ‘Inloggen op de homepage.
  2. Maak een keuze voor uw eHerkenning leverancier (voorbeeld: Connectis) en klik op ga verder.
  3. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in (zoals u deze heeft ontvangen van uw EHerkenningsleverancier)
  4. Afhankelijk van uw EHerkenningsleverancier ontvangt u een SMS-bericht op uw mobiele telefoon en/of code op uw token. Deze vult u in op het scherm.
  5. Klik op uitvoeren. U komt dan op het startscherm van de KringloopWijzer en u ziet het menuscherm.

Indien er een bedrijfswijziging is geweest worden uw nieuwe bedrijfsgegevens (KvK, BRS) en/of UBN niet automatisch aan de oude gegevens van het bedrijf gekoppeld. Het kan dus voorkomen dat uw KvK nummer niet correspondeert waardoor u niet kunt inloggen met uw eHerkenning. Geef uw bedrijfswijzigingen daarom door aan RVO én aan support@mijnkringloopwijzer.nl. En denk wellicht ook aan uw andere leveranciers en afnemers.

U kunt de bedrijfsgegevens laten wijzigen door een e-mail te sturen naar support@mijnkringloopwijzer.nl. Download daarvoor dit formulier en stuur deze ingevuld en gescand per e-mail aan support@mijnkringloopwijzer.nl. U krijgt daarna bericht van ons wanneer de wijzigingen zijn verwerkt en u weer kunt inloggen.

Controleer of u met uw nieuwe KvK-nummer ook de machtigingen bij RVO heeft ingesteld voor het beschikbaar stellen van uw gegevens bij RVO aan de KringloopWijzer (Gewaspercelen, Mesttransporten, I&R mutaties). Het is zonder overdracht niet mogelijk een nieuw account aan te maken omdat in vrijwel alle gevallen een bestaand tanknummer, UBN of klantnummers van leveranciers over gaan naar het nieuwe KvK-nummer. De Centrale Database KringloopWijzer volgt waar mogelijk de werkwijze voor bedrijfswijzigingen van uw zuivelorganisatie. 

 

Als u niet kunt inloggen bij de Kringloopwijzer kan het zijn dat u eerst uw abonnement voor E-herkenning dient te verlengen bij uw E-herkenningsleverancier. Een abonnement wordt vaak verlengd bij de start van een nieuw jaar. Neem contact op met uw leverancier voor E-herkenning om het probleem te verhelpen.

U kunt uw bedrijfswijziging of bedrijfsbeëindiging via dit formulier doorgeven.

Algemeen

De KringloopWijzer wordt ingevuld over een kalenderjaar. Veel van de onderliggende gegevens kunnen automatisch in de KringloopWijzer geladen worden indien u hiervoor de juiste machtigingen afgeeft. De overige data voert u zelf handmatig in. In deze flyer vindt u een overzicht van de verschillende uit te voeren acties gedurende het jaar om de KringloopWijzer goed in te kunnen vullen.

Als u de KringloopWijzer gebruikt om BEX- en/of BEP-voordeel aan te tonen dan bent u verplicht om BEX-waardige kuilmonsters te nemen. Daarnaast roepen de partners binnen de KringloopWijzer (LTO, NZO, Nevedi en VLB) alle melkveehouders dringend op om kuil- en grondmonsters op te nemen. De juistheid van de data zorgt er namelijk voor dat de KringloopWijzer zijn waarde als managementinstrument heeft voor u als melkveehouder.

Indien u geen of onvolledige kuil- en grondmonsters heeft dan kunt u een inschatting maken. U kunt uw kuilen van kuub (m3) omrekenen naar kg droge stofgehalte en ook andere eenheden afleiden. U kunt hiervoor gebruik maken van het Handboek Melkveehouderij en de CVB voedertabel voor algemene normen.

Wanneer er geen grondmonsters zijn genomen kunt u in de KringloopWijzer bij het onderdeel ‘bodem’ invullen dat alle hectares gras- en bouwland in de categorie ‘fosfaat hoog’ vallen. Uw plaatsingsruimte voor fosfaat is daardoor mogelijk lager dan op basis van analyses van uw grond.

Bij het gebruik van een verouderde internetbrowser kunnen de nieuwe voerschermen resulteren in lege schermen. Sinds januari 2019 ondersteunt Microsoft Internet Explorer niet meer. We adviseren u gebruik te maken van de browsers Edge of Chrome.

Machtigingen en datakoppelingen

De melkveehouder kan een machtiging altijd intrekken. Wanneer dit gebeurt, hoeft u als afnemer niets te doen. De status van de machtiging zal wijzigen in ingetrokken. Dit zult u ook zo terug kunnen vinden in het machtigingenoverzicht. Eventueel kunt u wel het klantnummer verwijderen, maar doe dit alleen wanneer de melkveehouder die de machtiging intrekt ook geen melkveehouder meer is van uw organisatie.

De melkveehouder zal de huidige machtiging zelf moeten intrekken. Wel dient u een nieuwe machtiging uit te vragen onder het nieuwe KvK-nummer, zodat er weer een nieuwe machtiging ontstaat voor het juiste KvK-nummer. U zult ook een nieuw klantnummer aan moeten maken voor deze melkveehouder en het huidige klantnummer verwijderen wanneer de oude KvK niet meer actief is. Wanneer het oude KvK wel actief blijft, kunt u het klantnummer gewoon laten staan. Bij het nieuwe klantnummer koppelt u dus uw eigen klantnummer aan het nieuwe KvK-nummer van de melkveehouder.

Nee. Een machtiging is altijd gekoppeld aan een KvK en daarop zullen dus ook de berichten binnenkomen.

Hiervoor zullen de volgende stappen uit de handleiding doorlopen moeten zijn:
1) Het project is aangemaakt én goedgekeurd door
2) De klantnummers zijn ingevuld en zijn juist
3) De machtiging is uitgezet bij de melkveehouder én de melkveehouder heeft deze machtiging goedgekeurd
4) De leverancier levert de berichten aan via JoinData en doet dat ook voor deze specifieke melkveehouder.
Dit laatste kunnen wij niet zonder meer checken. Met de rapportages wordt daar een beeld van gegeven.

Wanneer u de stappen hebt doorlopen om ervoor te zorgen dat u data binnenkrijgt, kunt u controleren of de berichten zijn opgehaald door u als afnemer. Dit kan door te kijken bij de specifieke machtiging en dan toon bronnen aan te klikken. Hier ziet u wanneer de leverancier de berichten voor het laatst heeft aangeleverd, en wanneer jij die voor het laatst hebt opgehaald. Wanneer een leverancier die berichten wel heeft aangeleverd, maar u ze nog niet hebt opgehaald, zult u intern moeten controleren waarom die berichten nog niet zijn binnengekomen. Wanneer de berichten wel zijn opgehaald, maar nog niet zijn aangeleverd, moet u in contact met de leverancier om te kijken waar het mis gaat. Wellicht is het klantnummer niet (goed) gevuld in het tabblad ‘mapping’ of heeft de leverancier geen berichten klaarstaan.