5 tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

In dit artikel geven we u een aantal tips ter voorbereiding op het invullen van de KringloopWijzer. De uiterlijke invuldatum van de KringloopWijzer is 15 mei 2020.

10 februari 2020

De KringloopWijzer is een managementinstrument dat de mineralenefficiëntie op een bedrijf in beeld brengt. Door meer inzicht te krijgen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kan er beter gestuurd worden op de benutting van mineralen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop. Voor elk bedrijf is er nog wat te winnen! Dat kan natuurlijk alleen als de invoer van uw KringloopWijzer de juiste en volledige informatie bevat. In dit artikel geven we u een aantal tips ter voorbereiding op het invullen van de KringloopWijzer. De uiterlijke invuldatum van de KringloopWijzer is 15 mei 2020. 

  1. Bekijk ter voorbereiding de video ‘Aan de slag met de KringloopWijzer

Deze video legt in vier minuten uit wat de KringloopWijzer is en waarom ermee gewerkt wordt. Daarnaast wordt u in een vogelvlucht meegenomen in hoe de KringloopWijzer werkt. Stap voor stap wordt u door de verschillende onderdelen geleid. Na deze video snapt u beter hoe de KringloopWijzer werkt en wat u gaat tegenkomen tijdens het invullen. Vergeet ook niet om de uitgebreide handleiding door te nemen.

Aan de slag met de KringloopWijzer

 

  1. Geef een aantal machtigingen af vóór het inlezen en invoeren van uw gegevens

Bij de KringloopWijzer wordt veel gebruik gemaakt van data van andere organisaties en managementtools. Denk bijvoorbeeld aan gegevens met betrekking tot uw zuivel, uw voer- en kunstmestlevering en kuil- en grondmonsters. Het is mogelijk om dit zelf (of door uw adviseur) handmatig in te voeren in de KringloopWijzer. Het is echter veel makkelijker en sneller om dit automatisch in te laten laden. Hiervoor zijn de betreffende machtigingen nodig. Lees hier meer.

  1. Verzamel gedurende het jaar al uw gegevens voor de KringloopWijzer

Veel gegevens die nodig zijn om de KringloopWijzer in te kunnen vullen, komen via automatische datakoppelingen. Daarnaast vult u zelf wat data in. Maak het uzelf makkelijker en verzamel gedurende het jaar al uw gegevens al. Met dit overzicht weet u precies welke acties u wanneer het beste kunt verrichten.

  1. Check voor het invullen van de KringloopWijzer of uw leverancier gekoppeld is aan de KringloopWijzer

Het kan zo zijn dat één van uw leveranciers niet gekoppeld is aan de KringloopWijzer. In dat geval kunt u de gegevens van de betreffende leverancier niet automatisch inladen en de KringloopWijzer ook niet machtigen om de data op te halen. Is uw leverancier inderdaad niet gekoppeld, vraag de koppeling dan aan via koppelingen@mijnkringloopwijzer.nl

  1. Controleer de signaleringen

Nadat u KringloopWijzer hebt ingevuld, kunt u via de rapportage een overzicht met signaleringen opvragen. Binnen de KringloopWijzer worden namelijk alle onwaarschijnlijke waarden voor invoer en berekende resultaten opgesomd. Vergeet niet om deze signaleringen na het invullen goed door te nemen en fouten tijdig te corrigeren. Laat u de KringloopWijzer door uw adviseur invullen? Vraag hem dan om de signaleringen die bij het indienen open staan, (schriftelijk) aan u toe te lichten, zodat u zelf het inzicht op uw KringloopWijzer behoudt.

Wijzigingen KringloopWijzer
De KringloopWijzer wordt continue doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Ook voor de KringloopWijzer versie 2019 zijn een aantal aanpassingen verricht en rekenregels gewijzigd. Zo wordt de mestvergisting op uw eigen bedrijf nu ook doorgerekend en zijn gehaltes van vers natuurgras onafhankelijk van de aangelegde productiekuil. Bekijk de factsheet voor meer informatie.

Vragen over de KringloopWijzer?
Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de KringloopWijzer via support@mijnkringloopwijzer.nl of via 073-5233245 (tijdens kantooruren). Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij uw bedrijfs- of voeradviseur.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer