Aandacht voor invoer KringloopWijzer neemt toe

Elk jaar voert Wageningen Livestock Research in opdracht van ZuivelNL een screening uit van de invoergegevens van alle ingediende KringloopWijzers

9 oktober 2019

Elk jaar voert Wageningen Livestock Research in opdracht van ZuivelNL een screening uit van de invoergegevens van alle ingediende KringloopWijzers. In de screening zijn minimum- en maximum waarden opgenomen voor een 50-tal invoergegevens en berekende resultaten. Een KringloopWijzer wordt uitgeselecteerd als deze buiten de bandbreedte valt bij één of meerdere criteria. Op basis van de screening van de KringloopWijzer 2018 zijn 12.769 (82,2%) van de 15.539 bedrijven geaccepteerd. In eerdere jaren lag het aantal geaccepteerde bedrijven net onder de 70%.

We kunnen dus vaststellen dat de aandacht voor de invoer van de KringloopWijzer toeneemt.  Meer aandacht voor de invoer is positief zowel bij het gebruik van de KringloopWijzer als managementtool en het verantwoorden van milieuprestaties van het melkveebedrijf in o.a. duurzaamheidsprogramma’s en certificatieschema’s in de zuivelmarkt.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer