Beweiding niet nadelig voor milieu of bedrijf

Uit de resultaten van het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers blijkt dat beweiding niet nadelig is voor de milieu- en bedrijfsprestaties van Achterhoekse melkveehouders. Daarnaast laten de cijfers ook zien dat de intensiteit niet allesbepalend is, maar het sturen op mineralenefficiëntie belangrijker is.

18 januari 2018

De resultaten uit het project zijn gebaseerd op de cijfers van 180 deelnemende bedrijven die gedurende vier jaar een correcte KringloopWijzer hebben aangeleverd. Uit onderstaande tabel blijkt  dat intensieve bedrijven hun koeien minder uren per jaar weiden dan extensieve bedrijven. De vergelijking tussen wel of niet beweiden binnen dezelfde intensiteitsklasse laat zien dat de beweiders het zeker niet minder goed doen. Het stikstofbodemoverschot is vrijwel gelijk, de veebenutting is hoger en de uitstoot van broeikasgassen is lager. En, belangrijk voor het bedrijfsresultaat, ook wat betreft kg melk per kg fosfaat doen de beweiders in de Achterhoek het niet minder.

  < 12.500 12.200 - 22.500 > 22.500
  Wel beweiding Geen beweiding Wel beweiding Geen beweiding Wel beweiding
Beweiding melkkoeien (uren/koe/jaar) 1042   919   710
Stikstofbodemoverschot (kg/ha) 131 117 124 113 117
Fosfaatbodemoverschot (kg/ha)  5 -9  -5  -19  -13 
Broeikasgassen (kg CO2-eq/kg FPCM) 1.30 1.20 1.18 1.14 1.10
Stikstofbenutting vee (%) 24.3 25.5 26.0 26.6 27.1
KG melk per kg fosfaat 164 188 187 204 214

Intensief is niet hetzelfde als vervuilend 

Onderstaande puntenwolk laat zien dat de verschillen in stikstofbodemoverschot tussen de deelnemende bedrijven met dezelfde intensiteit wel 150 kg/ha kan bedragen. Het verschil is minder groot tussen de verschillende intensiteitsklassen. Ofwel: intensief is niet hetzelfde als vervuilend en extensief is niet hetzelfde als schoon. Alleen een norm voor  een maximum hoeveelheid melk en/of dieren per ha geeft geen garantie dat de milieudoelen worden gehaald. Sturen op mineralenefficiëntie is belangrijk.

Resultatenboekje en rapportage

Vruchtbare Kringloop Achterhoek heeft een boekje gemaakt met de belangrijkste resultaten uit het vierjarige project, zie ook deze link. Het complete rapport met de resultaten vindt u hier.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer