Cursus KringloopWijzer gevorderden beoordeeld met een ruime 8

In september en oktober 2022 vond de KringloopWijzer-cursus voor gevorderden plaats. Deze cursus is gemiddeld beoordeeld met een ruime 8. In 2023 zal niet alleen de cursus voor gevorderden opnieuw plaatsvinden, ook de cursus voor beginners is gepland weer van start te gaan.

18 december 2022

Cursus voor gevorderden: Praat met de melkveehouder

De cursus voor gevorderden is gericht op mensen die al veel ervaring hebben met de KringloopWijzer. Om een goed afgewogen adviesplan op te kunnen stellen, is niet alleen de uitkomst van de KringloopWijzer van belang, maar ook het verhaal van de ondernemer: wat vindt deze melkveehouder belangrijk bij het maken van bepaalde managementkeuzes? Welke overwegingen spelen een rol?

In deze cursus bezochten de deelnemers drie melkveehouders. Zij gingen met de boeren in discussie: waarom maakt iemand bepaalde keuzes? In het evaluatieformulier werd door de cursisten aangegeven dat vooral de praktische insteek van de cursus en de vraag-gerichte aanpak als heel prettig en leerzaam werden ervaren. “Met deze verdiepingsslag op de KringloopWijzer kan ik beter verbanden leggen tussen de verschillende kengetallen en daarmee een verbetering maken voor onze klanten”, aldus een deelnemende adviseur. Een andere deelnemer geeft aan: “Het kunnen sparren met ander cursisten over de wijze waarop de KringloopWijzer rekent, met oog voor wat je wel en niet kunt met de cijfers uit de KringloopWijzer vergrootte mijn inzicht in de KringloopWijzer.” De inhoud van de cursus en de kwaliteit van de cursusleiders werden door de deelnemers beide als goed tot uitstekend gescoord.

Cursussen in 2023

Beide cursussen zullen opnieuw van start gaan in 2023. De cursus voor beginners is gepland op de donderdagen om de twee weken tussen 16 maart en 20 april. De cursus voor gevorderden is gepland op de dinsdagen om de twee weken tussen 19 september en 17 oktober. Op basis van reisafstanden wordt gezocht naar geschikte locaties om de cursus te geven. Kosten liggen tussen €750,- en €850,- exclusief BTW.

Interesse?

Maak uw interesse voor de basiscursus of de cursus voor gevorderden kenbaar bij Esther Bos (ejbbos@ltonoord.nl) onder vermelding van uw naam, uw woon- of werkadres en uw telefoonnummer.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer