Door correctie in rekenwijze sluit ‘eiwit van eigen land’ nog beter aan bij het doel

Per 2021 wijzigt in de KringloopWijzer de berekening van ‘eiwit van eigen land’. Bregje van Erve, programmaleider Duurzame Zuivelketen van ZuivelNL, en Michel de Haan, projectleider bij de WUR, lichten de nieuwe rekenwijze toe aan de hand van een vraag en antwoord.

23 maart 2021

Waarom is de rekenwijze gewijzigd?

De Duurzame Zuivelketen van ZuivelNL is de samenwerking tussen LTO, NMV, NAJK en NZO voor de verdere verduurzaming van de melkveehouderij. In de Duurzame Zuivelketen zijn doelen gesteld voor 2030, waaronder een grondgebonden melkveehouderij volgens het advies van de commissie Grondgebonden melkveehouderij. Een belangrijke bouwsteen van een grondgebonden melkveehouderij is het eiwit van eigen land. Daarbij gaat het om het eiwit van eigen land in het rantsoen. De rekenwijze van de KringloopWijzer wordt nu zo aangepast, dat deze beter aansluit bij de bedoeling en gedachten van de definitie van grondgebondenheid door de commissie: welk aandeel van het gevoerde eiwit heb je zelf geteeld?

Wat verandert er aan de berekening van ‘eiwit van eigen land’?

De oude berekening was als volgt: de hoeveelheid geoogst eiwit op een bedrijf gedeeld door de hoeveelheid gevoerd eiwit op een bedrijf (* 100%). In de nieuwe rekenwijze wordt het ‘aandeel eigen eiwit in de voeding’ berekend. Dit lijkt veel op elkaar, maar er is een nuanceverschil. In de nieuwe rekenwijze telt het gevoerde eiwit van eigen land. Afgevoerd/verkocht eiwit telt dus niet meer mee, waar dat voorheen wel het geval was. Eiwit dat in de voervoorraad wordt opgeslagen (voor een ander kalenderjaar) telt ook niet mee. En eiwit dat uit de voervoorraad wordt gevoerd telt dus juist wel mee. De benodigde gegevens voor deze rekenwijze zijn reeds bekend bij de centrale database, ook van enkele jaren terug. Dus deze nieuwe, preciezere, berekening kan over het jaar 2021 worden gemaakt, ook met voervoorraden van enkele jaren oud.

Wanneer verandert de rekenwijze ‘eiwit van eigen land’?

Bij het invullen van de KringloopWijzer in 2022 over het jaar 2021.

Merk je hier als gebruiker van de KringloopWijzer iets van?

Voor de invoer van de KringloopWijzer verandert er niets.

Echter het verschil in uitkomst van de KringloopWijzer tussen de oude en de nieuwe berekening is afhankelijk van de situatie:

  • Als het eigen geteelde eiwit vrij constant is en ook altijd in het eigen rantsoen terecht komt, dan zal er nauwelijks verschil zijn.
  • Als een bedrijf vrij veel eiwit teelt en in een kalenderjaar meer eiwit oogst dan zelf voert – dus dat een deel van het geteelde eiwit verkocht wordt en/of dat de voorraad in een kalenderjaar toeneemt – dan zal met deze rekenwijze het eiwit van eigen land waarschijnlijk dalen.
  • Als een bedrijf in een jaar, bijvoorbeeld door droge weersomstandigheden, meer eiwit voert dan oogst – dus dat de voorraad in een kalenderjaar afneemt – dan zal met deze rekenwijze het eiwit van eigen land waarschijnlijk stijgen.

Wat is jullie advies aan adviseurs en melkveehouders?

Wanneer je volgend jaar de KringloopWijzer invult over het jaar 2021, zal de nieuwe rekenwijze worden toegepast. Houd hier dit jaar alvast rekening mee in je handelen. Blijf verder, net als anders, je data zo goed mogelijk volgens de werkelijkheid invoeren, dan zal de uitkomst van de KringloopWijzer ook het best bij het bedrijf passen.

 

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer