KringloopTip: Sturen op minder stikstofemissies

De KringloopWijzer laat het resultaat zien van alle maatregelen die een melkveehouder neemt, ofwel rekent ze door. Op dit moment is er veel te doen over stikstof en de bijdrage vanuit de landbouw. Melkveehouders hebben stal- en veldemissies en zijn in meer of mindere mate grondgebonden. Hoe staat uw bedrijf ervoor? Zit u al onder die 40 kg NH3/ha? En wat wordt het plan om onder de 15% Ruw Eiwit in het rantsoen te gaan komen?

28 oktober 2022

Grofweg de helft van de emissies komt uit de stal, de ander helft vanuit het veld.

Meer weidegang zorgt voor minder stalemissies en voor minder veldemissies. Die mest hoeft niet opgevangen te worden in de stal en ook niet te worden uitgereden. De primaire bron voor ammoniakvorming is ureum in de urine. Hoe meer eiwit er gevoerd wordt, hoe meer ureum er met de urine wordt uitgescheiden. Het landelijk gemiddelde ligt op 16,8% RE in het totale rantsoen, maar een eiwitpercentage van 15% is goed haalbaar met behoud van productie en diergezondheid.

Klik op onderstaande knop om de hele Tip op Verantwoorde Veehouderij te lezen

Lees verder

Bronvermelding

Auteur: Frank Verhoeven 

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer