KringloopTip: Vanggewas voor 1 oktober de grond in

Kent u het boek van Gabe Brown: Rijke grond, minder werk? Hierin komt een van de belangrijkste regels voor goed bodembeheer naar voren. Deze regel voor goed bodembeheer houdt in dat de grond altijd bedekt moet zijn. Bij grasland wordt daar aan voldaan. Bij maisteelt is dat alleen mogelijk door de teelt te combineren met een vanggewas voor en na de teelt. Maar hoe doet u dat?

10 mei 2022

Vanggewassen moeten voor 1 oktober ingezaaid zijn. Dit is een verplichting voor de boer, maar ook een verplichting met een reden. Uitspoeling van nitraat is op maisland (vooral op zandgrond) nog steeds een grote uitdaging. Dat geldt eigenlijk voor alle teelten waarbij de bodem maar een klein gedeelte van het jaar bedekt is.

Klik op onderstaande knop om de hele Tip op Verantwoorde Veehouderij te lezen

Lees verder

Bronvermelding

Auteur: Harm Rijneveld
Foto: Wageningen University & Research

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer