KringloopWijzer cursus 2022 gaat in september van start in regio Noord en Zuid

Ook dit najaar wordt de KringloopWijzer-cursus weer aangeboden op twee niveaus: een basiscursus en een cursus voor gevorderden in twee verschillende regio's, Noord (omgeving Zwolle) en Zuid (omgeving Den Bosch). Het is tot 19 augustus 2022 mogelijk je aan te melden voor de KringloopWijzer-cursus 2022. Inschrijven is inmiddels niet meer mogelijk.

6 juli 2022

Basiscursus

Hoe werkt de KringloopWijzer eigenlijk? En aan welke knoppen in de bedrijfsvoering kun je draaien om uitkomsten te verbeteren? Tijdens deze driedaagse basiscursus maak je kennis met dit managementinstrument: je leert om de resultaten van de KringloopWijzer te lezen en verbanden tussen de indicatoren te leggen. Dit geeft je inzicht en handvatten om vervolgens aan de slag te gaan met het sturen op de benutting van mineralen.

De basiscursus is geschikt voor docenten, adviseurs en melkveehouders. Voor deze cursus is géén basiskennis vereist.

Cursus voor gevorderden

Je bent niet onbekend met het invullen en analyseren van de KringloopWijzer. Maar toch loop je nog tegen vragen aan om een volledig uitgewerkt adviesplan op te kunnen stellen. 

Tijdens deze driedaagse cursus voor gevorderden gaan we in klein groepsverband aan de slag met het opstellen van volledig uitgewerkte adviesplannen. Om een goed afgewogen adviesplan op te kunnen stellen, is niet alleen de uitkomst van de KringloopWijzer van belang, maar ook het verhaal van de ondernemer: wat vindt deze melkveehouder belangrijk bij het maken van bepaalde managementkeuzes? Welke overwegingen spelen een rol?

De cursus voor gevorderden is met name gericht op adviseurs. Ook docenten en melkveehouders zijn van harte welkom voor deelname. Bij deelname aan deze cursus verwachten wij dat je over gedegen basiskennis en -ervaring beschikt.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer