Meld u nu aan voor de Basiscursus KringloopWijzer

Dit voorjaar wordt de Basiscursus KringloopWijzer weer aangeboden. Tijdens de cursus maakt u kennis met de KringloopWijzer. Dit managementinstrument geeft inzicht in de milieu- en klimaatprestaties op een melkveebedrijf, waardoor melkveehouders nog beter kunnen sturen op de benutting van mineralen. Cursusdata zijn 23 maart, 6 april en 20 april 2023. De inschrijving is helaas gesloten.

12 januari 2023

Basiscursus

Hoe werkt de KringloopWijzer eigenlijk? En aan welke knoppen in de bedrijfsvoering kunt u draaien om uitkomsten te verbeteren? Tijdens de basiscursus maakt u kennis met dit managementinstrument: u leert om de resultaten van de KringloopWijzer te lezen en verbanden tussen de indicatoren te leggen. Dit geeft u inzicht en handvatten om vervolgens aan de slag te gaan met het sturen op de benutting van mineralen.

Deelnemers

De basiscursus is geschikt voor docenten, adviseurs en melkveehouders. Voor deze cursus is géén basiskennis vereist.

Heeft u al voldoende basiskennis en -ervaring met het analyseren van de KringloopWijzer, maar wilt u zich nog verder ontwikkelen in het uitwerken van een adviesplan? Dan is de cursus voor gevorderden wellicht interessant voor u. Deze wordt weer in september / oktober 2023 georganiseerd

Programma Basiscursus

Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. Nut en noodzaak van de KringloopWijzer, rekenregels, duurzaamheidsindicatoren en het belang van en tips voor goede invoer.
  2. Het lezen en beoordelen van resultaten en het formuleren van adviezen.
  3. Managementtoepassingen in de praktijk.

Er wordt gebruik gemaakt van echte praktijkcasussen die representatief zijn voor de diversiteit in de melkveehouderij. De derde en laatste bijeenkomst vindt plaats in combinatie met een excursie. De cursus wordt afgesloten met een test om de opgedane kennis te toetsen. Aansluitend ontvangt u een bewijs van deelname.

Door de aanwezigheid van twee trainers per bijeenkomst, is er voldoende ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Praktische informatie

Locatie en tijdstip
De basiscursus vindt in 2023 (bij voldoende animo) plaats in omgeving Zwolle. De bijeenkomsten vinden plaats op de donderdagen 23 maart, 6 april en 20 april van 10.00 tot 15.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. De cursus vindt plaats met maximaal 18 deelnemers.

Kosten
De eigen bijdrage bedraagt € 745,- exclusief BTW. U ontvangt een factuur nadat u zich heeft aangemeld.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Esther Bos (ejbbos@ltonoord.nl)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

De inschrijving is helaas gesloten.

Voor informatie over de cursus

Facturatie

Algemene voorwaarden deelname KringloopWijzer cursus

  • U gaat akkoord met het aanleveren van persoonsgegevens voor de registratie en facturatie van de KringloopWijzer cursus.
  • Na aanmelding ontvangt u van ons binnen enkele werkdagen een bevestiging van uw inschrijving.
  • Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur op basis van de gegevens die u aan ons daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
  • Uw deelname aan de KringloopWijzer cursus is pas definitief wanneer de factuur betaald is. Deze moet vóór aanvang van de eerste cursus dag voldaan zijn.
  • Mocht u onverwachts niet meer kunnen deelnemen aan (één of meerdere bijeenkomsten van) de cursus dan kunnen wij u helaas de kosten van de cursus niet terugbetalen. U bent vrij om uw plaats door te geven aan iemand anders.
  • De inschrijving sluit niet automatisch wanneer het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt. Wij kunnen daarom niet voorkomen dat uw aanmelding niet gehonoreerd wordt wanneer het maximum is overschreden. Zodra het maximum is overschreden zullen wij het inschrijfformulier z.s.m. sluiten. Indien de cursus vol is en u heeft zich wel aangemeld dan ontvangt u hiervan bericht. Er is mogelijkheid om uw naam op een reservelijst te laten plaatsen.

 

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer