Nieuwe normen voor broeikasgassen in KringloopWijzer-versie 2023

Aan het eind van ieder jaar produceert ZuivelNL een factsheet met aanpassingen voor de KringloopWijzer die melkveehouders vanaf januari van het volgende jaar weer kunnen indienen. Deze wordt nu voorbereid en verschijnt in november op de website van de KringloopWijzer. Vooruitlopend daarop informeren wij u over een aanpassing van de berekening van de Global Warming Potential (GWP) van broeikasgassen, die in de KringloopWijzer over 2023 wordt ingevoerd.

19 oktober 2022

Algemeen

De rekenregels van de KringloopWijzer zijn wetenschappelijk onderbouwd en we volgen hierin de laatste ontwikkelingen. Daarnaast sluiten we zo goed mogelijk aan op de standaarden van de Product Environmental Footprint (PEF) voor Dairy.

Specifiek

De berekening van de Global Warming Potential (GWP) van broeikasgassen voor methaan ging uit van 34x de norm voor CO2 (huidige norm in KLW) en voor lachgas 298x de norm voor CO2. Nieuwe wetenschappelijke inzichten komen voor methaan uit op 27x CO2 en voor lachgas op 273x CO2.

Effect

Het verschil maakt behoorlijk wat uit voor de berekening van de broeikasgasemissies. De eerste inzichten laten een verlaging zien van iets meer dan 14%. Het betreft de CO2 eq/kg meetmelk.

Per wanneer

De nieuwe norm gaat in vanaf 2023. Voor wat betreft de KringloopWijzer heeft dit effect bij de KLW-versie 2023 die de melkveehouder vanaf januari 2024 invult en indient. Voor een consistente berekening neemt Nevedi (diervoederbedrijven) deze vanaf januari 2023 ook mee in haar lijst met berekeningen van de carbon footprint van veevoeders.

NB. Deze nieuwe norm is niet van toepassing op KLW-versie 2022 die vanaf komende januari (2023) wordt ingediend.

Voor zuivelondernemingen

Zuivelondernemingen en andere gebruikers van de KringloopWijzer kunnen de berekening van broeikasgassen meenemen als onderdeel van het eigen kwaliteitssysteem, certificatieschema en/of stimulering van duurzaamheid op het gebied van milieu en klimaat.

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer