Opslag en delen van uw KLW-gegevens

Met het invullen van uw KringloopWijzer worden veel gegevens verzameld. ZuivelNL slaat de invoergegevens en de berekende uitkomsten van uw KringloopWijzer op in een database. Het opslaan en delen van gegevens doet ze met de grootste zorgvuldigheid.

13 december 2023

De invoergegevens en berekende uitkomsten van de KringloopWijzer worden opgeslagen in een database. Dit gebeurt op een veilige wijze door een organisatie die is gecertificeerd voor de internationale standaard voor informatiebeveiliging (ISO 27001).

Bedrijfs- of persoonsgegevens

Met het delen van gegevens gaat ZuivelNL zorgvuldig om. Op het delen van gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze maakt onderscheid tussen persoons- en bedrijfsgegevens. Formeel geldt de AVG niet voor bedrijfsgegevens, alleen voor persoonsgegevens. Omdat bijna alle veehouders op hun bedrijf wonen zijn persoon- en bedrijfsgegevens in de melkveesector nauw aan elkaar verbonden. ZuivelNL behandelt daarom uw bedrijfsgegevens als persoonsgegevens.

Delen van gegevens

Uw bedrijfsgegevens worden alleen gedeeld als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
ZuivelNL stimuleert dat u deze toestemming geeft door het goedkeuren van de machtiging in het portaal van JoinData. In dit portaal kunt u de machtiging ook weer intrekken. Ook kijkt ZuivelNL naar het doel waarvoor de gegevens worden aangevraagd. Met uw toestemming ontvangt de aanvrager alleen die gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Geanonimiseerde gegevens

De AVG is niet van toepassing op geanonimiseerde gegevens. Dat zijn gegevens die niet herleidbaar zijn tot een individueel bedrijf. Geanonimiseerde gegevens worden alleen gedeeld als de melkveehouder of de melkveesector daar baat bij heeft.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer