Overzicht aanpassingen in KringloopWijzer 2018

In de KringloopWijzer versie 2018 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2017. De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet.

10 januari 2019

Belangrijkste wijzigingen

Vanaf 2018 kan de ganzenschade worden opgeven. Deze schade moet wel gebaseerd zijn op een officieel schaderapport. Dit kan zowel voor natuurgrasland als productiegrasland worden gedaan.

Vanaf 2018 wordt de ammoniakemissie nu bedrijfsspecifiek berekend door uit te gaan van rantsoen, hoeveelheid ruw eiwit en de verteringscoëfficiënt van het eiwit. Bij het berekenen van de netto excretie van stikstof in de mest wordt de bruto excretie dus niet langer verminderd met een standaardwaarde.

Een andere belangrijke wijziging is het gewicht van een volwassen koe. Deze is verhoogd van 600 naar 650 kilogram. Dit betekent dat de voeropname hoger is geworden.

Check nu mestgegevens

Afgelopen periode zijn in de Centrale Database van de KringloopWijzer de organische mestgegevens ingelezen vanuit RVO. Met terugwerkende kracht zijn de organische mestgegevens vanaf 1 januari 2018 bij de deelnemende bedrijven vervangen. 

Invullen KringloopWijzer
De KringloopWijzer kan ingediend worden vanaf 15 januari 2019. De uiterste indien datum is 15 mei 2019.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer