Uitnodiging webinar 'Bodemkoolstof doorgronden'

Op 18 mei van 16.00 tot 17.00 uur organiseert het projectteam KringloopWijzer een webinar over bodemkoolstof. Melkveehouders beheren een enorme voorraad aan bodemkoolstof. Maar wat is bodemkoolstof? Hoe verhoudt zich dat tot organisch stof? En hoe kun je de koolstof in de bodem beheren?

26 april 2022

Melkveehouders beheren een enorme voorraad aan bodemkoolstof. Verhoging van de voorraad bodemkoolstof compenseert de uitstoot van andere broeikasgassen, en draagt zo bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Overheden, bedrijven, grondeigenaren en grondgebruikers hebben allemaal belangen om de hoeveelheid bodemkoolstof op peil te houden of te verhogen.

Maar hoe zit het nou met de koolstofbalans van grasland en maisland? Hoe bereken je de voorraadverandering in de bodem? Met welke maatregelen kun je de voorraad bodemkoolstof verhogen? Hoe rekent de KringloopWijzer met bodemkoolstof? Zomaar wat vragen waar alle melkveehouders in de komende jaren mee te maken zullen krijgen.

Het projectteam KringloopWijzer heeft de experts René Schils van Wageningen University & Research en Paul Blokker van DLV advies uitgenodigd om onder leiding van Louwrens van Keulen van ZuivelNL in gesprek te gaan over het hoe en wat van de koolstofbalans in de bodem.

Aanmelden

We nodigen je van harte uit om aan dit webinar deel te nemen.

Datum en tijd: 18 mei 2022 van 16:00 tot 17:00

Na aanmelding ontvang je direct een e-mail met daarin de link naar het webinar. Deelname is gratis en met name bedoeld voor adviseurs die werken met de KringloopWijzer.

Aanmelden webinar

Vragen stellen

Tijdens het webinar kun je via de chatfunctie vragen stellen, die zoveel mogelijk tijdens het webinar worden beantwoord. Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt kort voor aanvang een mail met link en verdere instructies. Na afloop van het webinar ontvang je een terugkijklink.

Heb je nu al vragen over koolstofbalans in de bodem voor het webinar? Stuur een e-mail naar communicatie@mijnkringloopwijzer.nl met je vraag.

Vragen die niet tijdens het webinar kunnen worden beantwoord, worden na het webinar met het antwoord geplaatst op de website www.mijnkringloopwijzer.nl.

De sprekers

Louwrens van Keulen is werkzaam bij Zuivel NL. ZuivelNL is de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector en is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Binnen ZuivelNL houdt Louwrens zich bezig met het thema Data en specifiek met alle zaken rondom de KringloopWijzer.

René Schils is onderzoeker bij Wageningen University & Research bij de afdeling Agrosysteemkunde. Zijn kennis over duurzame melkveehouderij past hij onder andere toe in projecten zoals Koeien en Kansen en de KringloopWijzer. Samen met collega’s verkent hij op welke manier de koolstofbalans van de bodem in de KringloopWijzer kan worden ingebouwd.

Paul Blokker is projectaccountmanager bij DLV Advies en erkend agrarisch bedrijfsadviseur. Hij houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. Zo bekijkt hij bijvoorbeeld welke mogelijkheden er zijn om kringlooplandbouw te implementeren op het boerenerf en begeleidt vanuit zijn rol als productmanager diverse rundveebedrijven waaronder een aantal Koeien & Kansen bedrijven.

fotograaf bodemmonsterfoto: Harry Kolenbrander

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer