Voorkom stress in mais door op tijd te beregenen

Het groeiseizoen 2018 was uitzonderlijk droog. Ook in 2019 is er al een groot neerslagtekort, vooral in Oost-Nederland. Voor de mais komt de droogte dit jaar eerder en is beregening nu noodzakelijk om tot een goede kolfzetting te komen en uiteindelijk tot een optimaal gewasopbrengst.

1 juli 2019

 

Start met beregenen en voorkom dat mais in de stress schiet. Stress leidt namelijk tot een vroege bloei van het gewas. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de opbrengst. Zeker op percelen waar de bladeren van de mais gaan krullen is het wenselijk deze percelen nu te beregenen. Beregen vóór dat de maisbladeren opgerold en puntig zijn en afstervende onderste bladeren kent. Dit hebben we vorig jaar op verschillende Koeien & Kansen bedrijven en KTC de Marke gezien en heeft de ondernemers de nodige opbrengsten gekost.

Door nu te beregenen schiet de mais niet in de stress en maakt zich klaar voor de kolfzetting. Vocht is belangrijk voor een optimale kolfzetting. Beregen de percelen indien mogelijk in deze periode. Afhankelijk van de weeromstandigheden kan het in sommige gevallen wenselijk zijn dit te herhalen. Er moet voorkomen worden dat er teveel water wordt gegeven dat de bodem niet meer kan vasthouden waardoor er mineralen uitspoelen. Tevens moet je ervoor zorgen dat de wortels het water gaan opzoeken en niet alle wortels boven in de grond blijven. Een gift van 30-50 mm afhankelijk van de hoeveelheid organische stof is beter dan heel frequent kleine giften. Dat is arbeidstechnisch ook lastiger uit te voeren. In de fase van afrijping neemt de vochtbehoefte af en heeft het beregenen van mais geen effect meer.

Alles weten en leren van ervaringen met droogte in 2018? Lees dan hier het rapport: Droogte op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018 - Praktijkervaringen

 

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer