Analyse drie jaar KringloopWijzer geeft nieuwe inzichten

Vanaf 2016 vullen alle melkveehouders de KringloopWijzer in. Deze resultaten komen terecht in een database bij ZuivelNL. Deze database bevat heel veel informatie waaruit we nieuwe verbanden en kennis kunnen ontwikkelen. Op basis van de datasets uit de jaren 2016, 2017 en 2018 is een statische analyse uitgevoerd die geresulteerd heeft in een rapport en een viertal toegankelijke factsheets met informatie voor melkveehouders en adviseurs.

5 mei 2021

Centrale Database KringloopWijzer

De KringloopWijzer is een instrument waarmee melkveehouders of ondernemers met een melkveetak de kringloop en verliezen van stikstof, fosfaat en koolstof in beeld brengen. Met het invullen genereert de KringloopWijzer veel kengetallen. Deze slaat ZuivelNL op in een Centrale Database. Vanaf 2016 zijn van vrijwel alle melkveebedrijven deze gegevens verzameld.

Wat kunnen we leren uit deze data?

ZuivelNL heeft KringloopWijzer-gegevens van de jaren 2016, 2017 en 2018 beschikbaar gesteld voor nadere analyse. Dit heeft geresulteerd in ruim 34000 bruikbare ‘records’. Dus grofweg bleken van ruim 11.300 bedrijven de gegevens van de drie jaren bruikbaar voor analyse. Onderzoeker Erwin Mollenhorst, Wageningen University & Research, heeft een studie uitgevoerd waarin statistische en big data analyse technieken zijn gebruikt om verbanden te ontdekken tussen bedrijfskenmerken, managementkeuzes en duurzaamheidsprestaties. Ook al liggen deze relaties grotendeels vast in de rekenregels van de KringloopWijzer, de onderlinge verhoudingen en belang voor de verschillende duurzaamheidsprestaties zijn vaak nog niet bekend of onduidelijk.

Resultaten vertalen

Deze statistische analyse van een grote set ingevulde KringloopWijzers geeft inzicht in de onderliggende relaties en belangrijkste variabelen. Voor zeven prestatie-indicatoren zijn analyses uitgevoerd betreffende specifieke verbanden tussen weidegang, aandeel grasland, intensiteit, grondsoort en biologische bedrijfsvoering. Daarbij is gekeken wat de meest bepalende variabelen zijn die hier op van invloed zijn. Daarnaast is er een integrale analyse uitgevoerd op een aantal prestatie-indicatoren. Deze resultaten zijn gebaseerd op data uit het verleden, die een richting kunnen geven aan ontwikkelingen in de toekomst. De statistische analyses zijn gecombineerd met kennis van experts uit onderzoek en praktijk.

Het rapport

Lees het volledige rapport:

Download 'Analyse KringloopWijzer data 2016-2018'

Samenwerkende projecten

De analyse is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de PPS-en: ‘Op weg naar een klimaatneutrale en emissiearme melkveehouderij met de KringloopWijzer’ (LWV19030) en ‘Toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector: Integrale realisatie duurzaamheidsdoelen 2030 Duurzame Zuivelketen’ (LWV19256), onderdeel C1: Home Made Eiwit.  ZuivelNL heeft gezorgd voor het aanleveren van een correcte dataset.

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer