Bespaar handmatige invoer in de KringloopWijzer met de koppeltool

Voor de KringloopWijzer is het nodig om het grondgebruik in te delen per fosfaatklasse en naar grondsoort. Deze gegevens kunnen handmatig worden ingevuld. Maar sinds januari 2020 kan het grondgebruik ook automatisch aan de KringloopWijzer worden toegevoegd met behulp van de koppeltool. Het bespaart tijd en voorkomt onjuiste invoer.

17 november 2020

Wat is de koppeltool?

Voor de KringloopWijzer is het nodig om het grondgebruik aan te geven per fosfaatklasse en in te delen naar grondsoort. Voor zandgrond wordt ook nog onderscheid gemaakt in nat, matig droog en droog. Deze gegevens kunnen handmatig worden ingevuld. Maar de KringloopWijzer kan ook opgebouwd worden door gebruik te maken van gegevens die een veehouder toch al bij houdt: namelijk de registratie van de gewaspercelen bij RVO en het regelmatig afnemen van grondmonsters, aangevuld met GIS-kaartlagen van grondsoorten en grondwatertrappen. Dit kan met de koppeltool.

Waarom zou je de koppeltool gebruiken?

Het grote voordeel van de koppeltool is dat een veehouder de eigen gegevens die elders al beschikbaar zijn kan hergebruiken binnen de Centrale Database KringloopWijzer (CDKLW). Door het instellen van machtigingen kan de CDKLW de brongegevens bij RVO en Lab’s ophalen. Omdat gebruik gemaakt wordt van de gewaspercelen van RVO is het ook gelijk duidelijk welk areaal aan akkerbouwgewassen er eventueel aanwezig zijn op het bedrijf. De berekening van “blijvend grasland” wordt nog ingebouwd.

De koppeltool is sinds begin 2020 beschikbaar en een eerste groep gebruikers heeft deze gebruikt voor het invullen van de KringloopWijzer van 2019. Alle kinderziektes zijn er uit en voor 2020 kan iedereen er gebruik van maken. De koppeltool richt zich op gebruiksgemak. Het bespaart tijd en de invoer is met de koppeltool geborgd.

 

Klik hier voor een praktische handleiding van de koppeltool

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer