KringloopWijzer door 99% tijdig ingediend

Op 15 mei 2022 hadden 13.859 melkveehouders de KringloopWijzer 2021 ingediend. Hiermee heeft 99% van alle melkveebedrijven op tijd voldaan aan de verplichting van hun zuivelonderneming. Dit percentage is iets hoger dan vorig jaar; toen lag het percentage op 98%. Ca. 150 bedrijven gaan een brief ontvangen met de mededeling dat zij binnen de in het kwaliteitssysteem van hun zuivelonderneming gestelde hersteltermijn alsnog aan de verplichting moeten voldoen. De leden van NZO, LTO, Nevedi en VLB blijven zich gezamenlijk inspannen om ook deze groep melkveehouders te ondersteunen bij het indienen van de KringloopWijzer.

18 mei 2022

Gegevens automatisch inlezen

Het invullen van de KringloopWijzer gaat via de webapplicatie KringloopWijzer. Gegevens die beschikbaar zijn bij RVO (dier-, mest- en perceelgegevens), de voer- en zuivelonderneming of die beschikbaar komen via kuilanalyses, kunnen met een machtiging van de melkveehouder automatisch worden ingelezen. Ruim 90% van de melkveehouders heeft alle machtigingen benut bij het invullen van de KringloopWijzer 2021.

Veehouders blijven wel zelf, als eigenaar van de data, verantwoordelijk voor het machtigen van dataleveranciers én het controleren van de volledigheid en juistheid van alle invoergegevens. Ook kunnen melkveehouders een machtiging afgeven aan een adviesorganisatie en zuivelonderneming voor het gebruik van uitkomsten van de KringloopWijzer. Hierdoor is het mogelijk om de milieu- en klimaatprestaties in studiegroepverband onderling te vergelijken of inzichtelijk te maken voor duurzaamheids- en kwaliteitsprogramma’s en/of certificatieschema’s van de zuivelonderneming.

Managementinstrument

De resultaten van de KringloopWijzer dagen melkveehouders uit managementkeuzes te maken die zijn of haar kengetallen positief beïnvloeden. Het projectteam van de KringloopWijzer draagt bij  aan hoe de KringloopWijzer als managementinstrument ingezet kan worden.

Zo  zijn de afgelopen jaren  zes video’s gepubliceerd van Stan de Kringloopman. Stan de Kringloopman is een melkveehouder met circa 100 koeien en hij heeft veel ervaring met het invullen van de KringloopWijzer. In een serie van zes video’s vertelt Stan hoe hij de diverse dashboardkenmerken beïnvloedt. In iedere video bezoekt hij een collega-melkveehouder die ervaring heeft met de KringloopWijzer en praktische tips geeft om aan de slag te gaan.

Kijk voor meer informatie over de KringloopWijzer op www.mijnkringloopwijzer.nl. Neem voor aanvullende vragen contact op met projectleider Louwrens van Keulen.

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.

Mailt u Louwrens van Keulen

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer