Overzicht aanpassingen in KringloopWijzer 2020

In de KringloopWijzer versie 2020 zijn diverse aanpassingen gedaan ten opzichte van de versie van 2019. De aanpassingen en andere wijzigingen zijn samengevat in een factsheet.

24 november 2020

Belangrijkste wijzigingen

De vijf belangrijkste wijzigingen in versie 2020 zijn:

  • Niet geleverde melk in beeld
  • Bespaar handmatige invoer met de Koppeltool
  • Referentiewaarden nu op basis van resultaten alle melkveebedrijven
  • Berekening methaanemissie bij pensfermentatie nauwkeuriger
  • Footprint mengvoer nu soortspecifiek

Bekijk de factsheet voor een overzicht van alle wijzigingen en een toelichting op de vijf belangrijkste wijzigingen.

Download de factsheet met wijzigingen

Invullen KringloopWijzer

De KringloopWijzer kan ingediend worden vanaf 15 januari 2021. De uiterste indien datum is 15 mei 2021, tenzij uw zuivelorganisatie een andere datum heeft aangegeven. Het Rekenregelrapport versie 2020 wordt binnenkort op de website geplaatst.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer