Verdeel mest slim over de percelen

Binnen het mestbeleid kunnen gewassen vaak niet optimaal bemest worden, omdat de gebruiksnormen voor onder andere stikstof en fosfaat lager zijn dan de mestgiften die horen bij een optimale gewasopbrengst. Als we uitgaan van bemesten volgens bemestingsadvies. Het is daarom belangrijk om aan het begin van het bemestingsseizoen te bepalen hoe de mest het best kan worden verdeeld zonder dat dit veel opbrengst kost.

20 maart 2024

Klik op onderstaande knop om de hele Tip op de website Verantwoorde Veehouderij te lezen

Lees verder op Verantwoorde Veehouderij

Bronvermelding

Contactpersoon: Verantwoorde Veehouderij

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer