Doorkijk naar kalenderjaar 2023 voor KringloopWijzer versie 2023

Wetenschappelijk onderzoek en innovaties ontwikkeld door het bedrijfsleven leveren voortdurend nieuwe inzichten op. Deze worden natuurlijk meegenomen in nieuwe versies van de KringloopWijzer. Nu al kan gemeld worden dat in de KringloopWijzer versie 2023 de volgende wijzigingen worden doorgevoerd.

17 november 2022

Aanpassing berekening broeikasgassen

De KringloopWijzer volgt de internationaal erkende en wetenschappelijk berekeningen van broeikasgassen. Dit betreft de Global Warming Potential (GWP). In 2023 worden de normen voor het omrekenen van de broeikasgassen methaan en lachgas naar CO2 equivalenten aangepast. Voor de KringloopWijzer heeft dit effect voor de versie 2023. De huidige berekening van methaan gaat uit van 34 x de factor CO2. Deze factor wordt verlaagd naar 27. Lachgas is nu 298 x de factor CO2 en deze factor daalt naar 273. Het verschil maakt behoorlijk wat uit voor de berekening van de broeikasgasemissies. Voor een indicatie van het effect is voor Agro-Innovatiecentrum De Marke een berekening uitgevoerd. Als gevolg van de aanpassing van de factoren komt het aantal CO2- equivalenten per kg meetmelk voor De Marke ca. 14% lager uit. Lees meer in het nieuwsbericht over nieuwe rekennormen voor broeikasgassen in de KringloopWijzer.

Nieuwe producten

ZuivelNL heeft een Protocol ontwikkeld voor de beoordeling van verzoeken tot aanpassingen in de KringloopWijzer als gevolg van nieuwe producten. Het betreft producten van leveranciers die een positieve bijdrage leveren aan de milieu- en klimaatprestaties op melkveebedrijven. Hierbij valt te denken aan additieven aan het voer of mest die de uitstoot van broeikasgassen verlagen. Hiermee zijn melkveehouders in staat om de footptint van de melk te verlagen. Naar verwachting worden de eerste producten eind 2022 goed gekeurd. Toepassing van deze producten in 2023 wordt dan meegerekend in KLW versie-2023 (indiening 2024). Na definZuivelNL heeft een Protocol ontwikkeld voor de beoordeling van verzoeken tot aanpassingen in de KringloopWijzer als gevolg van nieuwe producten. Het betreft producten van leveranciers die een positieve bijdrage leveren aan de milieu- en klimaatprestaties op melkveebedrijven. Hierbij valt te denken aan additieven aan het voer of mest die de uitstoot van broeikasgassen verlagen. Hiermee zijn melkveehouders in staat om de footprint van de melk te verlagen. Naar verwachting worden de eerste producten eind 2022 goed gekeurd. Toepassing van deze producten in 2023 wordt dan meegerekend in KLW versie-2023 (indiening 2024). Na definitieve goedkeuring vindt hierover separate communicatie plaats. itieve goedkeuring vindt hierover separate communicatie plaats.

Meer actueel

Eiwit van eigen land: het begint met het goed benutten van gras

17 april 2019

Buijs: “Ik ben altijd aan het pionieren geweest. Vooral om minder afhankelijk te zijn van externe inputs op het bedrijf. Dat betekent werken naar een vruchtbare bodem en teelt van eigen krachtvoer.

Lees meer

KringloopTip: Bodemstructuur verbeteren door meer organische stof

18 juni 2019

Een goede bodemstructuur is essentieel voor een optimale mineralenbenutting op bedrijfsniveau. Het toevoegen van meer organische stof aan de bodem zorgt ervoor dat de bodem het water beter vasthoudt.

Lees meer

Tips om de KringloopWijzer goed in te vullen

25 april 2019

Bekijk de tips voor het invullen van de KringloopWijzer.

Lees meer